15. Mateřská škola
Aktuálně


Uzavření mateřských školTisková zpráva č. 25 ze dne 12.03.2020

(rozklikněte Tiskovou zprávu)


!!!!!!!!!!!!!!! Fotografie z akcí 15. MŠ – změna !!!!!!!!!!!!!!!

Vážení rodiče,

v souvislosti s GDPR došlo ke změně ukládání fotografii z akcí v naší mateřské škole a jejich zveřejňování. Fotografie a popř. také videa jsou ukládány v úložišti naší školy a k náhledu budou zpřístupněny pouze po přihlášení se přiděleným jménem a heslem. Jméno a heslo si můžete vyzvednout v kanceláři MŠ.


Zveřejnění seznamu přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Žádáme zákonné zástupce přijatých dětí, kteří si dosud v MŠ nevyzvedli přihlášku na stravování na školní rok 2019/2020, aby tak co nejdříve učinili.


Škola v přírodě

Děti přivítala babička Kořenářka

V době od 19. do 24. května 2019 pobývalo 28 dětí z 15. MŠ v Erbenově ulici v Písku na škole v přírodě v Park Hotelu Orlík v Orlíku nad Vltavou. Tento pětidenní pobyt každoročně organizuje Spolek Rodiče dětem při MŠ Erbenova v Písku ve spolupráci se ZŠ E. Beneše v Písku a Park Hotelem Orlík, který dětem nabízí úžasné zázemí pro poznávání, pohyb i relaxaci.

Paní učitelky připravily pro děti bohatý program, při kterém s pomocí babičky Kořenářky poznávaly přírodu – květinky, bylinky, stromy, keře, ale také zvířátka, učily se pomáhat jeden druhému, sportovaly, dováděly, zpívaly a užívaly si všech plánovaných i neplánovaných překvapení. Celým pobytem panoval smích a dobrá nálada. S hladovými bříšky malých strávníků si hravě poradila hotelová kuchyně a samozřejmě maminky dětí, které nám přibalily spoustu dobrot a laskomin. Pyžámková a baterková párty, rautíky z dobrot od maminek a táborák s buřtíky nemohly chybět. Na stýskání nezbýval čas.

Tečku za prima týdnem v přírodě si dovolím udělat velkým poděkováním všem, kteří se na báječném týdnu podíleli – svěřeným dětem za vzorné chování a veselou náladu po celý týden, personálu Park Hotelu Orlík za milé přijetí a ochotu a starostlivost o naše šikovné děti po celou dobu pobytu, paním učitelkám za perfektně připravený, akcemi a činnostmi nabytý týden a v neposlední řadě i počasí, které nám přálo a vydrželo, jak jsme si všichni přáli. J. Svobodová, 15. MŠ


Rozloučení s předškoláky

Slavnostní rozloučení s předškoláky se uskuteční v úterý 18. června 2019 od 10.30 hodin.

Program začíná ve žluté třídě pohádkou a „pasováním“ předškoláků. Poté je pro děti zajištěn slavnostní oběd v restauraci OLYMPIE.

Vybíráme 130,- Kč na divadlo a oběd. Šerpy a knihu na rozloučenou hradí „Spolek“. Oběd v MŠ bude zúčastněným předškolákům odhlášen. Do MŠ se vrátíme cca do 15.00 hodin. Prosíme o slavnostní oblečení. Dopoledního programu v MŠ se mohou zúčastnit i rodiče předškoláků.

Přejeme budoucím prvňáčkům příjemný slunečný den.


!!!!!!!!!!! Letní prázdninový provoz !!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!! informace !!!!!!!!!!!

Vážení rodiče,

z důvodu rozsáhlé rekonstrukce v budově 15. MŠ (voda, odpady, topení, elektrika), bude provoz MŠ po celou dobu letních prázdnin v měsících červenci a srpnu přerušen.

Provoz v mateřských školách v Písku v době letních prázdnin ve školním roce 2018/19 – harmonogram

(rozklikněte harmonogram)

Vzhledem k časové náročnosti v souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí v budově 15. MŠ (voda, odpady, topení, elektrika) bude školní rok ukončen v pátek 21. června 2019. V následujícím týdnu bude provoz 15. mateřské školy zajištěn v náhradních prostorách ZŠ E. Beneše na Mírovém náměstí. Vážení rodiče, zvažte, prosím, potřebu a nutnost umístění Vašeho dítěte v tomto týdnu v mateřské škole a pokud budete potřebovat dítě do MŠ umístit, závazně je přihlaste paní učitelce ve své třídě nejpozději do konce května.

Děkuji Vám za pochopení. J. Svobodová


!!!!!!!! Důležité upozornění – zabezpečení MŠ !!!!!!!!

Prostory MŠ a děti v ní jsou celodenně chráněny bezpečnostním systémem zavírání dveří a videokamerou. V době, kdy jsou děti v budově, je MŠ uzavřena – pro vstup do budovy použijte příslušný zvonek a ohlaste se pověřené osobě. Při odchodu z MŠ použijte tlačítko na otevření dveří.

Elektronicky zabezpečena byla také školní zahrada. Při vyzvedávání dětí ze školní zahrady použijte zvonek (na sloupku vpravo). Dveře za sebou vždy zavřete.

V zájmu bezpečnosti dětí nevpouštějte  do budovy ani na školní zahradu cizí osoby.Další důležité informace:Zabezpečení MŠ


!!!!!!!! Důležité upozornění – zabezpečení MŠ !!!!!!!!

Prostory MŠ a děti v ní jsou celodenně chráněny bezpečnostním systémem zavírání dveří a videokamerou. V době, kdy jsou děti v budově, je MŠ uzavřena – pro vstup do budovy použijte příslušný zvonek a ohlaste se pověřené osobě. Při odchodu z MŠ použijte tlačítko na otevření dveří.

Elektronicky zabezpečena byla také školní zahrada. Při vyzvedávání dětí ze školní zahrady použijte zvonek (na sloupku vpravo). Dveře za sebou vždy zavřete.

V zájmu bezpečnosti dětí nevpouštějte  do budovy ani na školní zahradu cizí osoby.


Školní rok 2018/2019  - třídy MŠ


Školní rok 2018/2019 – třídy mateřské školy

1. třída – modrá – Eva Říhová (třídní učitelka) a Jana Měšťanová (učitelka),

2. třída – červená – Darja Andělová (třídní učitelka) a Ivana Tíchová (učitelka), Bc. Barbora Holečková (pedagogická asistentka)

3. třída – zelená – Ivana Šůsová (třídní učitelka) a Pavlína Žáčková (učitelka),

4. třída – žlutá – Marcela Novodvorská (třídní učitelka) a Jarmila Svobodová (vedoucí učitelka),

Školní asistentka – Petra Kochová, paní uklízečky – Marcela Pivoňková a Miluše Řehořová, paní kuchařky –  Hana Bečvářová a Marie Řežábková a pan školník – Ladislav Dušek.


Co dítě potřebuje do MŠ


Co dítě potřebuje do MŠ

 • POHODLNÉ OBLEČENÍ DO TŘÍDY I NA POBYT VENKU (dle počasí)
 • BAČKORKY S BÍLOU PODRÁŽKOU (z bezpečnostních důvodů pantofle NE)
 • NÁHRADNÍ OBLEČENÍ (např. ponožky, punčocháče-tepláky, kalhotky-slipy, tričko – vše v igelitové tašce k uložení na věšáčku v šatně)
 • PYŽAMKO NEBO NOČNÍ KOŠILKU (jen děti z modré a červené třídy)
 • POLŠTÁŘEK NA ODPOČINEK (jen děti ze žluté a zelené třídy)
 • HRNEČEK (na pitný režim)
 • MALÝ BATŮŽEK NA ZÁDA (na výlety, delší vycházky, plavání apod.)
 • ŽUPAN A GUMOVÉ BOTY KROKSY S PÁSKEM PŘES PATU (jen děti z červené, zelené a žluté třídy – na saunování)
 • Dále doporučujeme: pláštěnku, holínky

DOPORUČENÍ:

Zejména mladším dětem doporučujeme jednotlivé části oblečení označit. Děkujeme.


Doplňkové programy


Doplňkové programy – školní rok 2018/2019

ŠIKULKY  A (žlutá třída) – pondělí v lichém týdnu (12.30 – 13.15),vede Ivana Tíchová

ŠIKULKY  B (zelená třída) – pondělí v sudém týdnu (12.30 – 13.15),vede Ivana Tíchová

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ – každé pondělí (15.30 – 16.00), vede Mgr. Iva Ťupová

PŘEDŠKOLÁČEK A – úterý v sudém týdnu (12.30 – 13.15), vede Jarmila Svobodová

PŘEDŠKOLÁČEK B – úterý v lichém týdnu (12.30 – 13.15), vede Marcela Novodvorská

VESELÁ FLÉTNIČKA – středa v lichém týdnu (12.30 – 13.15), vede Darja Andělová

ZÁLESÁČEK – středa (14.00 – 14.45), vede Bc. Barbora Holečková

HRAVÉ NOTIČKY – čtvrtek v sudém týdnu (12.30 – 13.15), vede Jana Měšťanová

JUDO ŠKOLIČKA – každý čtvrtek (15.00 – 15.45), vede Jana Dubovská (externí lektorka)

LOGOPEDICKÁ PREVENCE – každé pondělí od 12.30, vede Ivana Šůsová


Doplňkové programy – aktivity pro celé třídy – školní rok 2018/2019

SAUNOVÁNÍ v sauně MŠ – (říjen až leden), žlutá a zelená třída ve čtvrtek dopoledne, červená třída v pátek dopoledne, zajišťují učitelky MŠ v jednotlivých třídách.

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK „PLAVÁČEK“ – skupina A – žlutá třída – čtvrtek dopoledne, 5 lekcí po 2 hodinách (31.1. – až 28.2.2019), skupina B – zelená třída – čtvrtek dopoledne, 5 lekcí po 2 hodinách (14.3. – 11.4.2019) – vedou učitelky Plavecké školy.

HRÁTKY V SOLNÉ JESKYNI – děti z červené ve čtvrtek dopoledne, 10 lekcí, skupina A  (7.2. – 25.4.2019), a skupina B (2.5. – 27.6.2018), zajišťují učitelky červené třídy.

CVIČENÍ V HARMONY – středa dopoledne, 10 lekcí, zelená třída,  (19.9. – 21.11. + bonusová lekce zdarma 28.11).


Saunování

SAUNOVÁNÍ – doplňkový program pro celé třídy, který je zaměřený na podporu imunity a zvyšování odolnosti organizmu dětí a jejich zdravého vývoje. Saunujeme v období říjen – leden.

Saunují se přihlášené děti (písemný souhlas rodičů) z červené, žluté a zelené třídy v sauně naší MŠ 1x týdně v dopoledních hodinách.  Vzhledem k počtu přihlášených dětí ve dvou saunovacích dnech. Děti ze žluté a zelené třídy vždy ve čtvrtek a děti z červené třídy v pátek.  Děti potřebují župánek a gumové boty „krosky“. Po saunování děti relaxují ve svých třídách až do oběda. Pobyt venku v saunovacích dnech odpadá. Po celou dobu saunování prosíme rodiče o nahlašování všech změn ve zdravotním stavu dětí. Saunují se pouze děti zdravé – bez známek nachlazení, infekčního onemocnění apod. Z organizačních důvodů (klidný a pohodový průběh saunování), prosím, dodržujte ranní příchod dětí do MŠ 07.45 hodin!


Projekty
Zápis do MŠ - přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020ARCHIVAktuality dle měsíců: školní rok 2018/2019


Červen 2019

Vyšetření zraku

V pondělí 3. června 2019 se v naší mateřské škole uskutečnilo v rámci projektu „Koukají na nás správně?“ vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery (Plusoptix). Vyšetřeno bylo 42 dětí. Výsledek vám bude předám prostřednictvím MŠ v zalepené obálce.


Dopoledne s florbalem

Na středu 5. června 2019 dopoledne jsme pro předškoláky připravili ve spolupráci s trenérem florbalu na naší školní zahradě „dopoledne s florbalem.“ Pod vedením trenéra se děti seznámí s pravidly, s florbalovým náčiním a také si ho zahrají.


Besídka pro seniory

V pondělí 10. června 2019 půjdou děti ze žluté třídy a pěvecký sbor Hravé notičky potěšit s pásmem písniček a tanečků babičky a dědečky do SeneCura SeniorCentra Písek. Odcházíme po svačině v 8.30 hodin, vrátíme se na oběd. Prosíme rodiče o slavnostní oblečení (ne tepláky). Děkujeme za pochopení.


Setkání v Městské knihovně

Děti ze žluté třídy půjdou v úterý 12. června 2019 na pozvání svých učitelek  na návštěvu do nové Městské knihovny, kde si s odborným výkladem prohlédnou nové prostory. V tamní kavárně na ně čeká malé pohoštění. Prosíme o slavnostní oblečení. Odcházíme po svačině v 8.15 hodin, vrátíme se na oběd.


Rozloučení s předškoláky

Slavnostní rozloučení s předškoláky se uskuteční v úterý 18. června 2019 od 10.30 hodin.

Program začíná ve žluté třídě pohádkou a „pasováním“ předškoláků. Poté je pro děti zajištěn slavnostní oběd v restauraci OLYMPIE.

Vybíráme 130,- Kč na divadlo a oběd. Šerpy a knihu na rozloučenou hradí „Spolek“. Oběd v MŠ bude zúčastněným předškolákům odhlášen. Do MŠ se vrátíme cca do 15.00 hodin. Prosíme o slavnostní oblečení. Dopoledního programu v MŠ se mohou zúčastnit i rodiče předškoláků.

Přejeme budoucím prvňáčkům příjemný slunečný den.


Škola v přírodě

Děti přivítala babička Kořenářka

V době od 19. do 24. května 2019 pobývalo 28 dětí z 15. MŠ v Erbenově ulici v Písku na škole v přírodě v Park Hotelu Orlík v Orlíku nad Vltavou. Tento pětidenní pobyt každoročně organizuje Spolek Rodiče dětem při MŠ Erbenova v Písku ve spolupráci se ZŠ E. Beneše v Písku a Park Hotelem Orlík, který dětem nabízí úžasné zázemí pro poznávání, pohyb i relaxaci.

Paní učitelky připravily pro děti bohatý program, při kterém s pomocí babičky Kořenářky poznávaly přírodu – květinky, bylinky, stromy, keře, ale také zvířátka, učily se pomáhat jeden druhému, sportovaly, dováděly, zpívaly a užívaly si všech plánovaných i neplánovaných překvapení. Celým pobytem panoval smích a dobrá nálada. S hladovými bříšky malých strávníků si hravě poradila hotelová kuchyně a samozřejmě maminky dětí, které nám přibalily spoustu dobrot a laskomin. Pyžámková a baterková párty, rautíky z dobrot od maminek a táborák s buřtíky nemohly chybět. Na stýskání nezbýval čas.

Tečku za prima týdnem v přírodě si dovolím udělat velkým poděkováním všem, kteří se na báječném týdnu podíleli – svěřeným dětem za vzorné chování a veselou náladu po celý týden, personálu Park Hotelu Orlík za milé přijetí a ochotu a starostlivost o naše šikovné děti po celou dobu pobytu, paním učitelkám za perfektně připravený, akcemi a činnostmi nabytý týden a v neposlední řadě i počasí, které nám přálo a vydrželo, jak jsme si všichni přáli. J. Svobodová, 15. MŠ


Květen 2019

Besídky – svátek maminek

Srdečně Vás zveme na besídky ke svátku maminek, které se uskuteční ve všech třídách naší mateřské školy.

·        v červené třídě v úterý 7. května 2019 od 15.30 hodin 

·        ve žluté třídě v úterý 14. května 2019 od 15.30 hodin 

·        v zelené třídě ve středu 15. května 2019 od 15.30 hodin 

·        v modré třídě ve čtvrtek 16. května 2019 od 15.30 hodin 

Těšíme se na Vás.


Školní výlet zelené a žluté třídy

Pro děti ze zelené a žluté třídy jsme připravili celodenní výlet vlakem do Muzea čokolády v Táboře. Na programu bude prohlídka muzea a pracovní „cukrářská“ dílnička. Prosíme o příchod dětí do 7.00 hodin, odcházíme v 7.15 hodin. Návrat zpět do MŠ bude v 15.00 hodin. S sebou děti potřebují: batoh, pláštěnku, pití na celý den. Svačinu i oběd povezeme z MŠ. Na sebe vhodné, pohodlné oblečení a obuv s přihlédnutím k počasí.


Školní výlet modré a červené třídy

Děti z modré a červené třídy pojedou v úterý 14. 5. 2019 na výlet do ZOO v Hluboké nad Vltavou. Cena výletu včetně pojištění, dopravy autobusem a vstupného je 160,- Kč. S sebou: vhodné oblečení a obuv, batoh, pláštěnku a pití. Svačinu vezeme z MŠ. Odchod z MŠ bude v 7.30 hodin, prosíme, přiveďte děti včas. Děkujeme. Zveřejněno 28.4.2019.


Vzdělávací program

V pátek 17. 5. 2019 dopoledne se všechny děti naší MŠ zúčastní vzdělávacího pořadu „Koza domácí“, při kterém se dozví za přítomnosti živých zvířat spoustu zajímavostí. Vstupné je 50,- Kč. Zveřejněno 28.4.2019.


Duben 2019


Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

Zápis se uskuteční 2. – 3. května 2019 od 13.00 do 17.00 hodin.

Pro děti narozené od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 (předškolní děti) je zápis povinný za předpokladu, že mateřskou školu ještě nenavštěvují.

Do mateřských škol budou zapisovány děti narozené v době od 1. září 2013 do 31. srpna 2016, které nyní mateřskou školu nenavštěvují. Rodiče dětí narozených v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 podají žádost o přijetí za předpokladu, že budou mít zájem umístit dítě během školního roku 2019/2020 do mateřské školy.

K zápisu je nutno přinést: rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče a potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost.

Přihlášky podávané mimo termín zápisu budou vyřizovány podle kapacitních možností jednotlivých mateřských škol, netýká se předškoláků.

Školské obvody spádových mateřských škol, stanovené obecně závaznou vyhláškou, jsou pouze doporučené.

Děti s vadami řeči a komunikace mohou být na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení přijaty do speciální logopedické třídy v 13. mateřské škole, tř. Přátelství 2065, Písek.


Setkání s předškoláky

ZŠ E. Beneše pořádá pro budoucí prvňáčky  – Setkání s předškoláky

Termíny: úterý – 17. dubna, 24. dubna, 15. května 2018

Čas: 12.45 – 13.30 hodin

Místo: budova 1. stupně, třída II. B – přízemí

Harmonogram jednotlivých setkání:

 1. setkání – setkání s pohádkou – práce ve třídě, zahájení, organizace
 2. setkání – setkání v šatně, prohlídka školy a setkání v tělocvičně
 3. setkání – setkání ve školní družině, ve školní jídelně, zakončení celého programu, shrnutí

Děti potřebují: školní aktovku, přezůvky, penál – pastelky (6 barev), obyčejnou tužku, na setkání v tělocvičně tričko, tepláky nebo kraťasy, cvičky.

Doprovod dětí zajistí učitelky 15. MŠ. Případné změny Vám budou včas oznámeny.


Zástup za nepřítomné paní učitelky

Z důvodu zajištění předškolního vzdělávání a bezpečnosti dětí v době nepřítomnosti učitelek 15. MŠ (např. z důvodu nemoci, mateřské dovolené apod.), budou v naší MŠ  zastupovat kvalifikované paní učitelky Zdenka Muselová nebo Bc. Olga Vaňková. Děkujeme za pochopení.


Upozornění – praxe studentek v naší MŠ

V průběhu měsíců března – května 2019 budou v naší MŠ vykonávat pedagogickou praxi: Markéta Nekysová, studentka 2. ročníku Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Michaela Papánová, studentka 1. ročníku Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.


!!!!!!!!!!!!!!! Škola v přírodě 2019 !!!!!!!!!!!!!!!

V pondělí 8. dubna 2019 se uskuteční důležitá informativní schůzka pro rodiče dětí přihlášených na školu v přírodě. Účast na této schůzce je nutná!!! Sejdeme se v 15.30 hodin ve žluté třídě. Děkuji za pochopení a těším se na vás.


Velikonoční dílnička

Děti a paní učitelky ze zelené třídy zvou rodiče v úterý 9. dubna 2019 od 15.30 hodin na velikonoční dílničku. Z prostorových důvodů prosíme o účast pouze jednoho dospělého.


Bubnování v kruhu

Jak se hraje na bubínky a další zajímavosti se dozvíme v úterý 9. dubna 2019 dopoledne při hudebně vzdělávacím programu „Bubnování v kruhu“.


Fotografování

V pátek 12. dubna 2019 se budeme fotografovat (skupinové foto třídy a dále je možnost fotografování dětí samostatně, popř. s kamarády). Bližší informace vám poskytnou paní učitelky ve třídách. Prosíme o vhodné oblečení a příchod do 8.00 hodin. Děkujeme.


Velikonoční prázdniny

V době velikonočních prázdnin, ve čtvrtek 18. dubna 2019, bude naše MŠ v provozu. Zajišťujeme provoz i pro děti z 2. MŠ na Mírovém náměstí. V MŠ se sejdeme  po Velikonocích v úterý 23. dubna 2019 (v pátek 19. dubna a v pondělí 22. dubna jsou státní svátky).


!!!!!!!!!!!!!!! Škola v přírodě 2019 !!!!!!!!!!!!!!!

Letošní škola v přírodě se uskuteční opět v Orlíku nad Vltavou. Ubytování s plnou penzí je zajištěno krásném areálu v Park Hotelu Orlík. Přihlášeno je 28 dětí. Veškeré dokumenty po vyplnění, prosím, vraťte dle pokynů, které jste získali na informativní schůzce. Děkuji.


!!!!!!!!!!!!!!! Informace o letním prázdninovém provozu !!!!!!!!!!!!!!!

Vážení rodiče, z důvodu rozsáhlé rekonstrukce v budově 15. MŠ (voda, odpady, topení, elektrika), bude provoz MŠ po celou dobu letních prázdnin v měsících červenci a srpnu přerušen. Vzhledem k časové náročnosti bude ještě zkrácen školního rok o 1 týden. Pro pracující rodiče bude v tomto týdnu provoz zajištěn v náhradních prostorách v ZŠ E. Beneše na Mírovém náměstí. Zvažte, prosím, nutnost a závazně podle potřeby Vaše dítě přihlašte paní učitelce ve své třídě – nejpozději do pátku 14. června 2019. Věřím, že situaci pochopíte.

V době přerušení porovozu MŠ v měsících červenci a srpnu bude provoz ve všech MŠ ve městě omezen jako v letech minulých. V případě potřeby umístění Vašeho dítěte do MŠ můžete využít ostatní MŠ ve městě podle harmonogramu (viz dole). V posledním srpnovém týdnu Vaše dítě přihlašujte pouze do naší kmenové 2. MŠ na Mírovém náměstí. Podrobnější informace Vám předají spolu s tiskopisy na umístění dítěte do jiné MŠ paní učitelky ve třídách. Prosím, tyto tiskopisy si vyzvedněte co nejdříve u paní učitelky ve své třídě a řádně vyplněné (ve všech kolonkách!!!) je předejte zpět paní učitelce – nejpozději do pátku 31. května 2019, abych Vaše požadavky v řádném termínu předala na ostatní mateřské školy.

Provoz v mateřských školách v Písku v době letních prázdnin ve školním roce 2018/19 – harmonogram

http://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=26535

Děkuji Vám za pochopení. J. Svobodová
Březen 2019


Výtvarná soutěž „MOJE ŠKOLKA“ – závěr

Výtvarnou soutěž pro mateřské školy již 8. rokem pořádala naše mateřská škola ve spolupráci s Centrem kultury Písek. Tentokrát děti malovaly obrázky na téma „MOJE ŠKOLKA“. Soutěže se zúčastnilo 25 mateřských škol z Písecka a Milevska a 2 předškolní kluby z Písku. Odbornou porotou (Mgr. Marcela Uhrová, Marie Žofková a Marta Strnadová) bylo hodnoceno 216 velice hezkých obrázků.

V úterý 12. března 2019 od 09.30 hodin se uskutečnilo v kině Portyč v Písku slavnostní dopoledne s vyhlášením výsledků a předáním cen nejúspěšnějším malířům. Slavnostního dopoledne se zúčastnily všechny děti z červené, žluté a zelené třídy naší mateřské školy. Slavnostní dopoledne dětem na závěr zpříjemnila pohádka.

Všechny soutěžní obrázky jsou pro veřejnost vystaveny ve foyer kina Portyč (vpravo) od 12. března do 5. dubna 2019. Srdečně Vás zveme na jejich prohlídku.

Naši MŠ reprezentovaly obrázky: Moniky Pavlíčkové (získala čestné uznání v 1. kategorii), Nelly Kabourkové, Petra Holuba, Viktorie Vojtové, Karolíny Křížové, Terezy Seifertové, Jakuba Viktory, Laury Bečkové, Johanky Pokorné, Barbory Holubové (získala 3. místo ve 3. kategorii) a Anny Wagnerové. Všem dětem děkujeme a blahopřejeme.


Návštěva předškoláků v ZŠ E. Beneše

Ve středu 13. března 2019 půjdou všichni předškoláci na návštěvu do 1. třídy ZŠ E. Beneše. Při této návštěvě si prohlédnou ZŠ, třídu a podívají se, jak se jejich starší kamarádi v 1. třídě učí. Odcházíme po svačině v 8. 20 hodin.


Pozvánka na setkání v Městské knihovně

Srdečně zveme rodiče, prarodiče a sourozence do Městské knihovny v Písku na výstavu výtvarných prací dětí naší mateřské školy s názvem „Svět jako z pohádky“. Společné setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. března 2019 v čase od 16.00 do 17.00 hodin v 1. patře MěK. Akce se koná ve spolupráci s MěK Písek v rámci akce Březen – měsíc čtenářů. Výstava potrvá do konce března.


„Notičky seniorům“

V pátek 15. března 2019 dopoledne potěší děti z pěveckého sboru „Hravé notičky“ pod vedením paní učitelky Měšťanové svými písničkami babičky a dědečky v SeneCura SeniorCentrum v Písku. Prosíme rodiče o vhodné oblečení. Děkujeme.


PAT a MAT v MŠ

Ve středu 20. března 2019 nás navštíví divadlo BAMBINI s pohádkou PAT a MAT. Vybíráme 45,- Kč.


Bruslení dětí a dospěláků

Spolek Rodiče dětem při MŠ Erbenova v Písku naposledy v tomto školním roce zve všechny děti z 15. MŠ, jejich sourozence a rodiče i prarodiče dětí na další „Bruslení dětí a dospěláků“ na Zimním stadionu v Písku,  které se bude konat v neděli 24. března 2019 v čase od 13.00 do 14.00 hodin.

Bruslení je pro děti i dospělé zdarma. S sebou: dobrou sportovní náladu, brusle (děti i dospělí), vhodné sportovní oblečení, rukavice, helmu (děti – alespoň cyklistickou). Věříme, že si letošní poslední společné bruslení zase pěkně užijeme.


Návštěva Prácheňského Muzea Písek

Lektoři Muzea připravili pro předškoláky další vzdělávací program (doprovodný  program k výstavě „Jitex 70“). Pomocí příběhu o Krtečkovi a kalhotkách bude dětem přiblížena výroba oděvů, vyzkouší si soukání nitě z pravé bavlny a při výtvarné dílně si navrhnou a vytvoří modelku nebo manekýna.

Zelená třída – úterý 26. března 2019, žlutá třída – středa 27. března 2019. Odcházíme v 8. 45 hodin. Vstupné i s výtvarnou dílnou je 20,- Kč.


Předplavecký výcvik

I v letošním školním roce se děti ze žluté a zelené třídy zúčastní předplaveckého výcviku. Pro každou třídu je připraveno 5 lekcí po 2 hodinách. Kurzovné je 600,- Kč.  Děti potřebují batoh, pití (žádné jídlo ani sladkosti),  ručník, plavky, hřeben, děvčatům s dlouhými vlásky doporučujeme čepici. Prosíme rodiče o vyplnění souhlasu, který vám předají paní učitelky ve třídách. Prosíme o příchod dětí do 7,30 hodin. Odcházíme po svačině v 7. 45 hodin.

Termíny: žlutá třída – 31. 1., 7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2.

Termíny: zelená třída – 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4.


Solná jeskyně

Děti z červené třídy budou chodit od 7. února 2019 do solné jeskyně. Celý cyklus má 10 lekcí. Cena je 300,- Kč (pokud by bylo dítě nemocné, peníze Vám vrátíme). Děti potřebují: pohodlné oblečení a ponožky na přezutí místo bačkorek. Prosím, vyplňte ve třídě přihlášku do solné jeskyně a vyznačte Váš souhlas.

Termíny návštěv: 7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2., 14. 3., 21. 3., 28.3., 4. 4., 11. 4., 25. 4.

Odchod z MŠ bude vždy v 8.15 hodin, návrat na oběd. Svačina bude již v 7.45 hodin, a proto prosíme o včasné ranní příchody do MŠ. Děkujeme.


Únor 2019


Karneval v MŠ

V úterý 5. února 2019 dopoledne bude v MŠ maškarní karneval. Pro děti je připraven veselý taneční rej a také veselé hry a soutěže s klaunem. Zábavný program hradí „Spolek Rodiče dětem při MŠ Erbenova v Písku“. Karnevalové oblečení a masky jsou vítány.


Návštěva knihovny

Ve středu 26. února 2019 půjdou děti ze zelené třídy do Městské knihovny, kde je pro ně připraven vzdělávací program. Odchod bude hned po svačině v 8.45 hodin.


!!!!!!!!!!!!! Jarní prázdniny !!!!!!!!!!!!

V době jarních prázdnin od 4. března do 8. března 2019 bude naše mateřská škola uzavřena. Náhradní provoz zajišťuje 2. mateřská škola na Mírovém náměstí. Z provozních důvodů Vás prosíme o přihlášení dětí k docházce do 2. MŠ učitelkám ve svých třídách, a to nejpozději do pátku 22. února 2019. V naší mateřské škole se opět sejdeme v pondělí 11. března 2019.


Předplavecký výcvik

I v letošním školním roce se děti ze žluté a zelené třídy zúčastní předplaveckého výcviku. Pro každou třídu je připraveno 5 lekcí po 2 hodinách. Kurzovné je 600,- Kč.  Děti potřebují batoh, pití (žádné jídlo ani sladkosti),  ručník, plavky, hřeben, děvčatům s dlouhými vlásky doporučujeme čepici. Prosíme rodiče o vyplnění souhlasu, který vám předají paní učitelky ve třídách. Prosíme o příchod dětí do 7,30 hodin. Odcházíme po svačině v 7. 45 hodin.

Termíny: žlutá třída – 31. 1., 7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2.

Termíny: zelená třída – 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4.


Leden 2019

Zimní sportovní výlet

 V úterý 8.ledna 2019 pojedou děti ze žluté třídy a zelené třídy na sportovní výlet na Hřiště BezBot do Českých Budějovic. Prosíme o pohodlné lehké sportovní oblečení, vhodné jsou protiskluzné ponožky. Odchod z MŠ bude již v 7.30 hodin a návrat do 12.00 hodin. Svačinu povezeme s sebou, pití je v ceně. Na dopravu, pojištění a vstupné s nápojem vybíráme 160,- Kč. Prosíme o včasný příchod. Děkujeme za pochopení.


Návštěva PLANETÁRIA

V úterý 15. ledna 2019 půjdou děti ze žluté třídy a zelené třídy do auly ZŠ E. Beneše na návštěvu pojízdného Planetária. Odcházíme v 8.30 hodin, svačina bude již v 8.00 hodin. Vstupné je 40,- Kč.


Bruslení

Spolek Rodiče dětem při MŠ Erbenova v Písku opět zve všechny děti z 15. MŠ, jejich sourozence i kamarády a rodiče i prarodiče dětí na další „Bruslení dětí a dospěláků“ na Zimním stadionu v Písku,  které se bude konat v neděli 20. ledna 2018 v čase od 12.30 do 13.30 hodin.

Bruslení je pro děti i dospělé zdarma. S sebou: dobrou sportovní náladu, brusle (děti i dospělí), vhodné sportovní oblečení, rukavice, helmu (děti – alespoň cyklistickou). Věříme, že si společné bruslení zase pěkně užijeme.


Divadélko v MŠ

Ve středu 23. ledna 2019 přijede divadlo Kašpárek s pohádkou Ledový král. Vstupné je 45,- Kč.


Karneval v MŠ

V úterý 5. února 2019 dopoledne bude v MŠ maškarní karneval. Pro děti je připraven veselý taneční rej a také veselé hry a soutěže s klaunem. Zábavný program hradí „Spolek Rodiče dětem při MŠ Erbenova v Písku“. Karnevalové oblečení a masky jsou vítány.


Předplavecký výcvik

I v letošním školním roce se děti ze žluté a zelené třídy zúčastní předplaveckého výcviku. Pro každou třídu je připraveno 5 lekcí po 2 hodinách. Děti potřebují batoh, pití,  ručník, plavky, hřeben, děvčatům s dlouhými vlásky doporučujeme čepici. Prosíme rodiče o vyplnění souhlasu, který vám předají paní učitelky ve třídách.

Termíny: žlutá třída – 31. 1., 7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2.

Termíny: zelená třída – 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4.


Solná jeskyně

Děti z červené třídy budou chodit od 7. února 2019 do solné jeskyně. Celý cyklus má 10 lekcí. Cena je 300,- Kč (pokud by bylo dítě nemocné, peníze Vám vrátíme). Děti potřebují: pohodlné oblečení a ponožky na přezutí místo bačkorek. Prosím, vyplňte ve třídě přihlášku do solné jeskyně a vyznačte Váš souhlas.

Termíny návštěv: 7. 2., 14. 2., 21. 2., 28. 2., 14. 3., 21. 3., 28.3., 4. 4., 11. 4., 25. 4.

Odchod z MŠ bude vždy v 8.15 hodin, návrat na oběd. Svačina bude již v 7.45 hodin, a proto prosíme o včasné ranní příchody do MŠ. Děkujeme.


Prosinec 2018


Mikulášská besídka

Ve středu 5. prosince 2018 dopoledne nás navštíví Mikuláš s čertem (v podání herců divadla „LUK“). Přivezou s sebou plný pytel veselého čertovského povídání, poté navštíví děti ve všech třídách a prý možná přivezou i plný pytel laskominek pro všechny naše hodné a šikovné děti, pro paní učitelky, paní uklízečky, paní kuchařky i pro pana školníka.  Děti přijďte včas, ať vzácnou návštěvu a laskominky nepromeškáte.


„Notičky“ zazpívají u betlému v ZŠ E. Beneše

děti z pěveckého sboru „Notičky“ při 15. MŠ pod vedením paní učitelky Měšťanové zazpívají na akci Zpívání u betlému. Akce se koná v pondělí 10. prosince 2018 od 15.30 hodin v areálu ZŠ E. Beneše. Bližší informace Vám poskytne pí. učitelka Měšťanová.


Návštěva muzea – žlutá a zelená třída

Děti ze žluté a zelené třídy navštíví Prácheňské muzeum v Písku, kde si v rámci vzdělávacího programu Vánoce Vojtěcha Kubašty prohlédnou výstavu betlémů, knížek a přání. Poté bude následovat výtvarná dílna, při které si děti vyrobí betlém. Vstupné je 20,- Kč. Prosíme o příchod dětí nejpozději do 7.45 hodin, odchod z MŠ bude hned po svačině v 8.15 hodin.

Žlutá třída – úterý 11. prosince 2018, zelená třída – středa 12. prosince 2018.


Vánoční dílnička v červené třídě

Děti a paní učitelky z červené třídy zvou všechny maminky a tatínky na vánoční dílničku, která se uskuteční v úterý 11. prosince 2018 v červené třídě.


Předvánoční bruslení dětí a dospěláků

Pro velký zájem se uskuteční na Zimním stadionu v Písku další „Bruslení dětí a dospěláků“. Akci opět zajistil „Spolek rodiče dětem při MŠ Erbenova v Písku“ a bude se konat v neděli 16. prosince 2018 od 13.00 hodin. Tato akce je pro děti i dospělé zdarma a mohou se zúčastnit i sourozenci, kamarádi a prarodiče dětí, které navštěvují 15. MŠ. S sebou si přineste dobrou sportovní náladu, brusle (děti i dospělí), vhodné sportovní oblečení, rukavice, helmu (děti – alespoň cyklistickou). Věříme, že si předvánoční bruslení – poslední v tomto roce – všichni společně zase pěkně užijeme.


Pozvání na VÁNOČNÍ DOSTAVENÍČKO

Vážení rodiče, prarodiče, milí sourozenci, kamarádi a přátelé naší mateřské školy,

srdečně Vás všechny zveme na „Vánoční dostaveníčko“, které se uskuteční v pondělí 17. prosince 2018 od 15.30 hodin u stromečku na školní zahradě naší mateřské školy.

Přijďte všichni, moc se na Vás těšíme.


Vánoční besídky pro děti

Vánoční besídky pro děti s rozbalováním dárků se budou konat v jednotlivých třídách v úterý 18. prosince 2018 v dopoledních hodinách. Prosíme maminky o slavnostní oblečení. Co nám Ježíšek přinesl, vám jistě děti povědí. Pod vánočním stromečkem najdou všechny děti navíc malý dárek, který si odnesou domů. Tento dárek zajistil Spolek Rodiče dětem při MŠ Erbenova v Písku. Děkujeme všem rodičům za finanční příspěvky, ze kterých byly dárky do všech tříd pořízeny. Část dárků byla uhrazena z přidělených finančních prostředků z rozpočtu školy.


!!!!!!!!!!!!!!!    Vánoční prázdniny    !!!!!!!!!!!!!!!

V době vánočních prázdnin, od soboty 22. prosince 2018 do středy 2. ledna 2019, bude naše mateřská škola uzavřena. V MŠ se opět sejdeme ve čtvrtek 3. ledna 2019.


PF 2018

Vážení rodiče a přátelé 15. mateřské školy,

s blížícím se závěrem roku 2018 mi dovolte, abych Vám poděkovala za dosavadní spolupráci a popřála vám šťastné a veselé Vánoce. Dětem přeji, aby našly pod stromečkem všechny dárečky, které si přály a aby jim napadal třpytivý bílý snížek na sněhové radovánky. Do nového roku Vám všem přeji jen to dobré, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a lásky. Těším se na vás v roce 2019.

                                                                                                                                                                                 Jarmila Svobodová, vedoucí učitelka 15. MŠ


Listopad 2018


Schůzka se zástupci rodičů – pozvánka

Divadélko kouzel a soutěží

V pondělí 12. listopadu 2018 přijede za dětmi do školky s pestrým a bohatým kouzelnickým programem „Divadélko kouzel a soutěží“. Vstupné je 45,- Kč. Prosíme o příchod dětí do 8.00 hodin, představení začíná hned po ranní svačině. Děkujeme.


Mraveniště

V úterý 27. listopadu 2018 půjdou děti ze žluté a zelené třídy do Sladovny, kde je pro ně připraveno třetí pokračování nejoblíbenější a nejúspěšnější interaktivní expozice s názvem Mraveniště. Děti si prohlédnou a pohrají v obřím dřevěném labyrintu tunelů, schovávaček a mostů. Vstupné je 35,- Kč.

Žlutá třída – odchod hned po svačině nejpozději v 8.20 hodin, proto prosíme o příchod dětí nejpozději do 7.50 hodin.

Zelená třída – odchod v 9.20 hodin – návrat na oběd později, cca v 11.45 hodin.


Říjen 2018


Podzimní prázdniny

V době podzimních prázdnin 29. a 30. října 2018 (pondělí a úterý) bude v naší MŠ přerušen provoz. Náhradní provoz v těchto dnech zajišťuje 2. MŠ na Mírovém náměstí. Z provozních důvodů Vás prosíme o přihlášení dětí nejpozději do pátku 19. října 2018.


Logopedické vyšetření klinickou logopedkou

Naši MŠ navštíví klinická logopedka Mgr. Marta Malčíková a provede logopedické vyšetření dětí. Na základě těchto vyšetření bude s dětmi v MŠ procvičovat výslovnost logopedická asistentka naší MŠ paní učitelka Šůsová. Chcete-li nechat Vaše dítě vyšetřit, je nutné předem vyplnit tiskopis, který Vám na požádání vydá a případné dotazy zodpoví paní učitelka Šůsová (zelená třída – 2. patro vpravo).

Termín vyšetření: čtvrtek 18. října 2018 od 8.00 hodin.


Září 2018


Nový školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, milé děti, vítáme vás po prázdninách v mateřské škole. Provoz školy je od 06.00 do 16.30 hod. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Seznamy dětí s umístěním do jednotlivých tříd najdete na dveřích do tříd. Těší se na vás:

v 1. třídě – modré – Eva Říhová (třídní učitelka) a Jana Měšťanová (učitelka),

ve 2. třídě – červené – Darja Andělová (třídní učitelka) a Ivana Tíchová (učitelka), Bc. Barbora Holečková (pedagogická asistentka)

ve 3. třídě – zelené – Ivana Šůsová (třídní učitelka) a Pavlína Žáčková (učitelka),

ve 4. třídě – žluté – Marcela Novodvorská (třídní učitelka) a Jarmila Svobodová (vedoucí učitelka),

dále školní asistentka Petra Kochová, paní uklízečky Marcela Pivoňková a Miluše Řehořová, paní kuchařky Hana Bečvářová a Marie Řežábková a pan školník Ladislav Dušek.


Co dítě potřebuje do MŠ

 • POHODLNÉ OBLEČENÍ DO TŘÍDY I NA POBYT VENKU (dle počasí)
 • BAČKORKY S BÍLOU PODRÁŽKOU (z bezpečnostních důvodů pantofle NE)
 • NÁHRADNÍ OBLEČENÍ (např. ponožky, punčocháče-tepláky, kalhotky-slipy, tričko – vše v igelitové tašce k uložení na věšáčku v šatně)
 • PYŽAMKO NEBO NOČNÍ KOŠILKU (jen děti z modré a červené třídy)
 • POLŠTÁŘEK NA ODPOČINEK (jen děti ze žluté a zelené třídy)
 • HRNEČEK (na pitný režim)
 • MALÝ BATŮŽEK NA ZÁDA (na výlety, delší vycházky, plavání apod.)
 • ŽUPAN A GUMOVÉ BOTY KROKSY S PÁSKEM PŘES PATU (jen děti z červené, zelené a žluté třídy – na saunování)
 • Dále doporučujeme: pláštěnku, holínky

DOPORUČENÍ:

Zejména mladším dětem doporučujeme jednotlivé části oblečení označit. Děkujeme.


!!!!!!!! Důležité upozornění – zabezpečení MŠ !!!!!!!!

Prostory MŠ a děti v ní jsou celodenně chráněny bezpečnostním systémem zavírání dveří a videokamerou. V době, kdy jsou děti v budově, je MŠ uzavřena – pro vstup do budovy použijte příslušný zvonek a ohlaste se pověřené osobě. Při odchodu z MŠ použijte tlačítko na otevření dveří.

Elektronicky zabezpečena byla také školní zahrada. Při vyzvedávání dětí ze školní zahrady použijte zvonek (na sloupku vpravo). Dveře za sebou vždy zavřete.

V zájmu bezpečnosti dětí nevpouštějte  do budovy ani na školní zahradu cizí osoby.


Pozvánka na rodičovskou schůzku

Vážení rodiče, zveme vás na zahajovací třídní schůzky, které se budou konat ve všech třídách MŠ:

 v pondělí 10. září 2018 od 15.30 hodin ve žluté třídě,

v úterý 11. září 2018 od 15.30 hodin v modré třídě,

ve středu 12. září 2018 od 15.30 hodin v červené třídě,

ve čtvrtek 13. září 2018 od 15.30 hodin v zelené třídě.

 Program schůzky:

 1. organizační záležitosti (organizace školního roku, GDPR, provoz školy, školní řád a provozní řády školy, školní vzdělávací program, doplňkové programy, akce pro děti…)
 1. informace o činnosti spolku „Spolek Rodiče dětem při MŠ Erbenova v Písku“, zpráva o hospodaření za rok 2017, akce na školní rok 2018/2019)
 1. různé – diskuze, rady a připomínky rodičů

 Vzhledem k důležitosti projednávaných bodů počítáme s Vaším zájmem a účastí a prosíme, aby se třídních schůzek zúčastnili pouze rodiče.

Děkujeme a těšíme se na vás.


Festival loutek – návštěva loutkového divadla

V pátek 7. září 2018 navštívíme s dětmi z červené, žluté a zelené třídy šapitó u Děkanského kostela, kde v rámci Neobyčejného festivalu loutkových divadel uvidíme pohádky „O Smolíčkovi“ a „Drak Buchťák“. Pohádky zahrají členové píseckého loutkového souboru NITKA. Vstupné je 30,- Kč.


S Človíčkem do minulosti

Děti ze žluté a zelené třídy se zúčastní vzdělávacího programu Prácheňského muzea „S Človíčkem do minulosti“ – jedná se o cyklus 5 setkání s minulostí (S Človíčkem po muzeu, •S Človíčkem v pravěku, •S Človíčkem ve středověkém městě, •S Človíčkem u praprababiček a prapradědečků, •S Človíčkem u spisovatelů a hudebních skladatelů). Povídání bude prolínat pracovními činnostmi dětí. Šesté (závěrečné) setkání bude u nás v MŠ.   Vstupné je 20,- Kč za lekci.

Termíny návštěv:

žlutá třída(10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 8.10.). Začátek v 8.30 hodin, odcházíme v 8.00 hodin.  Děti potřebují batoh, pláštěnku a pití, svačinku dostanou.

zelená třída – (14.9., 21.9. 28.9., 5.10., 12.10.). Začátek v 9.00 hodin, odcházíme v 8.30 hodin. Svačina bude v 7.50 hodin v MŠ. Děti potřebují batoh, pláštěnku a pití.


Výlet za poznáním

V úterý 11. září 2018 pojedou děti ze zelené a žluté třídy na poznávací výlet do Lesovny na Flekačkách v Písku, kde je pro ně zajištěn vzdělávací program v rámci Lesní pedagogiky na téma „Povídání o lese“. Odchod z MŠ bude v 8.00 hodin, návrat ve11.30 hodin. Svačinu dostanou děti s sebou z MŠ. Cena výletu (doprava, pojištění a vstupné) je 80,- Kč.

S sebou děti potřebují: vhodnou obuv i oblečení dle počasí, batoh, pláštěnku, pití.


Judo školička – informace

V letošním školním roce bude v naší MŠ pokračovat výuka juda pro děti „Judo školička“ pod vedením zkušeného lektora Felixe Čapka – více informací na plakátu na nástěnce ve 2. patře nebo na www.judoprodeti.cz. Úvodní hodina Judo školičky bude ve čtvrtek 27. září 2017 od 15.00 hodin ve žluté třídě – nutná je přítomnost rodičů – budou vám poskytnuty důležité informace.