Vedení základní školy aktualizuje strategický plán neboli soustavu dlouhodobých činností vedoucích k vytyčeným cílům. Strategie, která bude vytvořena, bude pro školu charakteristická, a především užitečná pro rozvoj školy v různých úrovních jejího působení (např. lepší využití finančních, materiálních a personálních zdrojů; komunikace mezi školou a okolím aj.).

Po několika úvodních dotazníkových šetřeních v pedagogickém sboru vznikl po analýzách wordcloud, který zobrazuje nejčastěji zmíněné hodnoty objevující se v odpovědích zaměstnanců školy.

Pokud jste zákonnými zástupci žáků a chcete se do utváření strategie zapojit, naleznete více informací v informačním systému Komens. Zapojit se můžete vyplněním krátkého dotazníku, který mapuje různé oblasti školního prostředí.

Tým strategického plánování