Fotografie z akcí ŠD jsou k dispozici na této webové stránce.

http://druzinazsbenesepisek.rajce.idnes.cz/

Konzultační hodiny vedoucí vychovatelky ŠD od října – ÚT, 15.20 – 16.00 hod.

Informace pro rodiče

ČERVEN

Plán práce na měsíc červen

Odpočinková činnost

Četba na přání, stolní společenské a námětové hry, vybarvování omalovánek, kreslení s volným námětem, relaxační, hudební a tělovýchovné chvilky, kvízy, soutěže. Společné a individuální rozhovory o prázdninách – kam pojedu. BOZ o prázdninách – chováme se bezpečně

Rekreační činnost

Vycházky do přírody (park, les) a pohybové hry v přírodě, pozorování změn v okolí školy opakování hudebně pohybových her.

Zájmová činnost

Pracovně technická – stavění dopravních prostředků z konstruktivních stavebnic, stříhání, lepení. Výroba dopravních prostředků a drobných dárků z netradičních materiálů (lékařské lžičky, plast láhve a jejich víčka, korkové zátky, krabice (recyklace)

Přírodovědná a estetická – lisování lučních a zahradních květin, výroba koláží. „Kam a čím pojedu na prázdniny“ – volná technika.  Jednoduché a bezpečné chemické, fyzikální a přírodovědné pokusy (sůl, ocet, soda, olej, voda, potravinářské barvy, citron, led)

Sportovní – soutěže a závody v různých disciplínách na školním hřišti, vyhodnocení, předávání medailí, dlouhé turistické vycházky s  úkoly, orientace v terénu, hledání pokladu

Příprava na vyučování

Hodnocení školního roku, „Vysvědčení školní družině“, „Co všechno umím“. Péče o hry, hračky a pomůcky – kompletace a úklid.

Příležitostná činnost

Oslava mezinárodního dne dětí (ve spolupráci s Domovem mládeže SOU Písek)

KVĚTEN

Napsali o nás:

Děti různých zemí zemí světa na návštěvě ve školní družině

            U příležitosti MDD pořádala školní družina na ZŠ E. Beneše projektové odpoledne s názvem „Děti různých zemích světa“. Každé z osmi oddělení se tak 31. května proměnilo v jednu ze zemí, kterou si paní vychovatelky vylosovaly. Ke spolupráci jsme si pozvali bývalého učitele zeměpisu a tělesné výchovy, pana Holečka, který děti zábavnou formou danými státy provedl. Vyprávěl jim o jejich obyvatelích, přírodě, historii, tradicích a čím je ta či ona země známá ve světě. A také o tom, jakou řečí se tam mluví, co její obyvatelé nejraději jedí a především, jak tam žijí a čím se baví tamější děti. Žáci si pak společně nebo ve dvojicích vyrobili některou ze známých staveb, součást oblečení, či zvíře, které zde žije, namalovali obrázek přírody a rovněž její vlajku. Součástí první části odpoledne byla i ochutnávka jednoduchých typických jídel dané země. V našem 1. oddělení, ten den v Číně, si z krabic postavily Velkou čínskou zeď, namalovaly krásné obrázky pandy velké a ochutnaly nudle se zeleninou. V Tanzanii, druhém oddělení, vyrobily nebo namalovaly celou sérii zvířat, které v této africké zemi žijí – slona, žirafu, plameňáka…, zvážily skutečné pštrosí vejce (mělo 1,3 kg) postavily chýši, ve které místní obyvatelé žijí a ochutnaly jejich typický pokrm – slanou kukuřičnou kaši. Ve třetím oddělení – Severní Americe, pak z paní vychovatelky za pomoci látek a recyklovaného papíru vytvořily děti symbol Ameriky – Sochu svobody, povídaly si o typických amerických sportech a také se vrátily do historie – hrou na indiány a kovboje. Na osvěžení si pak daly známý a všemi oblíbený colový nápoj a pop-corn. To ve Francii, ve 4. oddělení školní družiny, začaly děti módní přehlídkou a seznámením se s levandulí, typickou květinou Provence – centrem výroby parfémů. Nakreslily Eifellovku, pověděly si něco o historii velkých francouzských králů i současné tragédii chrámu Notre – Dame a ochutnaly francouzské toasty na sladko. V pátém oddělení děti společně s vychovatelkou rozdělaly oheň v pravém ruském samovaru, připravily si a ochutnaly jednohubky s kaviárem a naučily se psát některé znaky ruské azbuky. Pověděly si o prvním kosmonautovi světa, přírodě na Sibiři, slavném ruském baletu a typické architektuře. Zatímco chlapci postavili ze stavebnice zvedací most na řece Něvě v Petrohradu, dívky si vyrobily čelenku – známou součást ruského národního kroje. To „Slováci“, v našem šestém oddělení, vyrobili z velké bedny od banánů Bratislavský hrad a povyprávěli si o známém lidovém hrdinovi – Juraji Jánošíkovi. Také příroda Slovenska, zejména jeho tradice sokolnictví, chovu ovcí a výroby sýrů, byla předmětem zájmu dětí. Slovenské sýry a halušky pak také děti společně ochutnaly. „Angličané“ v sedmém oddělení se zabývali ostrovním státem, jeho tradicemi, historií – od Stonhenge po Alžbětu II., nejznámějším dětským knižním a filmovým hrdinou – Harry Potterem. Nakreslili také slavný Tower Bridge a Big Ben. Ochutnaly „čaj o páté“ – s mlékem. V posledním oddělení školní družiny se zabydlel na jedno odpoledne Island. Děti velmi rády malovaly obrazy typické, trochu ponuré, islandské krajiny – sopky, gejzíry, útesy a moře. Ochutnaly známy hustý jogurt, který má na Islandu svůj domov.

            Druhá část odpoledne byla pak věnována dětem, jejich hrám a sportům. Na velkém školním hřišti si pod vedením odborného poradce vyzkoušely hry a sporty, které jsou ve výše uvedených zemích typické nebo v nich mají svůj původ, a které tam děti rády hrají. Anebo jsou dovednosti, které při nich děti získávají, nedílnou součástí jejich životů. Na osmi stanovištích označených vlajkami jednotlivých států si tak děti mohly vyzkoušet, jak ladně zvládnou chodit nerovným terénem tanzanské děti s nádobou na hlavě pro vodu, ty anglické dokážou kopat míčem na cíl a čínské se učí lovit ryby malou sítí. V Rusku hrají děti gorodky, lidovou hry s dřevěnými špalky, které se snaží trefit delší dřevěnou tyčí, na Islandu se cvičí v tzv. úpolech, silových sportech, v přetahování či přetlačování, ve Francii bránily děti svůj hrad a na Slovensku si zahrály zábavnou honičku s názvem „Vytleskávaná“. Že je v Americe nejoblíbenějším sportem basketbal je známá věc, a tak si malí žáci zkoušeli trefit vysoko pověšený basketbalový koš malým míčem.

            Příprava podobných projektových dnů není ve školní družině jednoduchá věc, a to zejména na velké městské škole. Proto jsme rádi, že se nám toto zábavně poučné odpoledne spojené se sportem podařilo zorganizovat, a to s pomocí odborníka z praxe, který dětem o jednotlivých zemích povyprávěl a následně je seznámil s pravidly sportů a her. Především ale bez nadšeného přístupu všech vychovatelek školní družiny a také školních asistentek, které pomáhaly s organizací her na hřišti. Z, do té doby zamračeného, nebe vykouklo nakonec i sluníčko, počasí nám tedy také přálo a děti byly aktivní, nadšené a plné elánu do poznávání, vyrábění a sportování. Projektové odpoledne se nám ve školní družině vydařilo, všichni jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí, děti ochutnaly něco nového a na závěr si i zasportovaly. Akce se velmi líbila a na základě jejího letošního úspěchu u dětí i dospělých jsme se rozhodli zopakovat ji také v roce příštím, tentokrát s náhledem do osmi jiných zemí světa.

Za školní družinu

Mgr. Radka Zapletalová, vedoucí vychovatelka

Projekt byl financován z fondů EU, výzva č. 02_18_063 – Šablony II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010083

Název projektu: Rozvoj ICT gramotnosti a inkluzivního/společného vzdělávání na ZŠ Edvarda Beneše v Písku

Oslavy MDD na Benešově škole s pohádkou

            Prvního června slavíme Mezinárodní den dětí a u jeho příležitosti řada organizací a škol pro děti chystá nejrůznější akce. Nejinak tomu bylo ve školní družině na Základní škole E. Beneše v Písku, kde se podobná akce u příležitosti svátku dětí konala v předstihu, již posledním květnovém týdnu.

            Tou byla již tradiční návštěva žáků Domova mládeže v Budějovické ulici, kteří pro děti z družiny připravili zábavně-soutěžní Pohádkové odpoledne. Deštivé a chladné počasí, které ve středu 29. května v Písku panovalo, nám však neumožnilo plánovaný pobyt na školním hřišti. V zámky princezen a rytířů, tajemná doupata čertů a draků, lesy a rybníky plné vlků, víl a hastrmanů se tedy proměnila školní aula a přilehlé chodby a třídy. Děti si u patnácti pohádkových stanovišť – např. u Karkulky, Čertic, Princezen, rytířů, Vodníky, Světlušek, Popelky, Černokněžníka mohly ověřit své schopnosti a dovednosti, paměť i rychlost – např. přebíraly hrách a čočku, prohazovali míčky otevřenou pusou žabáka, navlékaly korálky nebo háčky, házely kroužky, lovily rybičky, tančily a také skákaly v pytlích. Zúčastnilo se téměř 150 dětí, všechny se těšily a před každým závodištěm se proto tvořily dlouhé fronty. Všichni naši malí svěřenci nás ale překvapili a potěšili nejen nadšením, se kterým do všech soutěží šli, ale hlavně ukázněností a tím, jak hodné, ohleduplné a trpělivé byli. Za každý dobře splněný úkol žáci obdrželi na kartičku se svým jménem od pohádkové postavy malé razítko a ti nejlepší později od svých vychovatelek také malou odměnu.

            Děti ze školní družiny mají podobná setkání velmi rády. Děkujeme tedy žákům Domova Mládeže a jejich paním vychovatelkám za přípravu celé akce – od kostýmů, přes pomůcky a rekvizity, až po milý, vstřícný a přátelský přístup k našim dětem. Touto akcí tak pokračuje spolupráce mezi ZŠ E. Beneše a DM Písek a naše malé děti své velké kamarády vždy rády přivítají. Těšíme se již na setkání u příležitosti MDD v roce 2020.

 

Za školní družinu

Mgr. Radka Zapletalová, vedoucí vychovatelka ŠD

 

Plán činnosti ŠD na měsíc květen

KVĚTEN

Odpočinková činnost

Individuální rozhovory s účastníky, četba a vyprávění příběhů s dětským hrdinou. Stolní a společenské hry, relaxační chvilky, krátké tělovýchovné chvilky. Vyprávění o mamince, Dni matek. Květnové svátky – proč máme volno a co a proč si připomínáme 1.5, 8.5.

Rekreační činnost

Vycházky do jarní přírody, soutěže a hry v přírodě, míčové a pohybové hry na školním hřišti

Zájmová činnost            

Pracovně technická – Origami – jednoduché skládanky z papíru (zvířátka, květiny), práce s textilem, jehlou a nití – šití, vyšívání. Výroba dárečků a přáníček ke Dni matek

Přírodovědná – vycházky do přírody – jaké nám hrozí nebezpečí v přírodě, poznáváme stromy – les, zahrada, park. Co se pěstuje na zahrádce – návštěva a pomoc při pracech na školní zahradě. Jednoduchá orientace v přírodě – podle zvířat, rostlin, hvězd, slunce.

Estetická – nové výtvarné techniky – frotáž, koláž, decoupage, využití netradičních postupů – kolorování potravinářskými barvami, kresba vidličkou, prsty, hřebenem, uhel, hlinka, Maminka – volná technika, kresba tuží.

Sportovní – sportovní míčové hry na hřišti, vybíjená, kopaná, přehazovaná, přebíjená, basketbal. Překonávání překážkové dráhy, vycházky do okolí školy

Příprava na vyučování

Doplňování, domalovávání, spojovačky, hádanky a četba z dětských časopisů. Opakování ČJ, Ma, Prv. – práce na PC – využití DUM z běžné výuky

Příležitostná činnost

Návštěva divadelního představení žáků DM SOU Písek (dle nabídky)

 

DUBEN

Akce ŠD

Napsali o nás:

Velikonoční pečení na Benešově škole

            To, že každá škola má svou velkou školní kuchyni, která denně připravuje pro své žáky a zaměstnance chutné obědy na profesionální úrovni, je jasná a známá věc. Školy mají ale i další, menší kuchyňky, podobné těm domácím, které slouží jako cviční kuchyně, kde se žáci učí základům vaření a přípravy pokrmů.

Do takové cvičné školní kuchyňky se v pátek 12. dubna vydali také žáci školní družiny na ZŠ E. Beneše v Písku. Zde si pod vedením svých vychovatelek a pod odborným dohledem paní Marie Kellerové z píseckého SOU vyzkoušeli náročnou práci kuchařek a svých maminek. Společně si zde připravili některé velikonoční dobroty, nabarvili vajíčka v přírodninách a také vyrobili jednoduché lidové velikonoční dekorace. Práci dětí v kuchyňce ale předcházela důkladná a podrobná příprava v jednotlivých odděleních ŠD. Děti si připomněly křesťanský původ Velikonoc a české lidové tradice, které svátky jara provázejí a ke kterým patří veselé rýmovačky i typická jídla. Celé páteční odpoledne pak společně strávily přípravou těst, vykrajováním, pečením a také veselým tvořením. Práce v kuchyňce děti velmi bavila a jejím zdařilým výsledkem byl lidově prostřený stůl, na kterém se objevily velikonoční perníčky, beránci, vajíčka barvená v cibulových slupkách, špenátu a kurkumě a také pomlázky, zdobené barevnými stuhami. Náročná předchozí příprava tohoto velikonočního projektu se vyplatila. Nejen že se na něj všichni velmi těšili, ale v rámci teoretické části se dozvěděli také mnohé z historie a českých lidových tradic. Hlavně si však vyzkoušeli, jak náročné, ale také užitečné je umět si něco uvařit či upéct. Naučili se také bezpečně pracovat s kuchyňským náčiním a podle receptu s přesně daným postupem.

            Cvičná školní kuchyňka tedy slouží nejen pro běžnou výuku, ale všem žákům školy i v době mimo vyučování. Děti ze školní družiny se do ní jistě brzy rády vrátí. Děkujeme paním vychovatelkám za uspořádání celé akce a naší odborné poradkyni za vedení a milou a účinnou spolupráci.

Mgr. Radka Zapletalová, vedoucí vychovatelka ŠD

Projekt byl financován z fondů EU, výzva č. 02_18_063 – Šablony II

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010083

Název projektu: Rozvoj ICT gramotnosti a inkluzivního/společného vzdělávání na ZŠ Edvarda Beneše v Písku

 

V úterý 30.4. pořádá školní družina Den čarodějnic. Opět se všichni sejdeme na školním hřišti v čarodějnických kostýmech a všechna oddělení se utkají ve speciálních soutěžích. Jednou z nich je souboj o nejlepší zaklínadlo! Akce se koná od 13:45 do 14.30 hod. Děti i vychovatelky se dostaví v kostýmech čarodějnic!!! V případě deštivého počasí se akce bude konat v aule, nebo v pavilonu ŠD

Napsali o nás:

Na Benešovce už mají novou Superstar

Stalo se již pěknou tradicí, že ve školní družině na Benešově škole hledají v prvních jarních dnech svého nejlepšího zpěváka. V pátek 29. března se tak ve slavnostně vyzdobené školní aule utkalo ve dvanáctém ročníku „Družina hledá Superstar“ šestnáct finalistů – nejlepších zpěváků z každého družinového oddělení. Odborná porota, které opět předsedal ředitel školy Mgr. Filip Rádr, měla velmi těžkou práci, neboť všechny děti byly výborně připraveny, a přestože měly jistě trému, zazpívaly svou písničku bez zaváhání, s chutí a nadšením. Zazněly písničky lidové, z pohádek a také několik moderních hitů. V publiku seděli a fandili jim nejenom jejich kamarádi a jejich paní vychovatelky, ale také rodiče, kteří se přišli na své děti podívat a povzbudit je.

Porota nakonec rozhodla, že letošní družinovou Superstar je Emma Vichrová ze 3. oddělení, která soutěžila s lidovou písničkou Beskyde, Beskyde. Vítězka obdržela diplom, medaili a naši tradiční cenu, plyšového čmeláka Bruňďu, ale navíc také velký tvarohovo-makový koláč, který nám pro tuto příležitost upekla paní Karvánková, babička jednoho z našich dětí. Ostatní soutěžící také neodešly s prázdnou – každý z nich dostal dárkovou tašku s drobnými dárky.

Nejen všechny finalisty, ale také ostatní, kteří se letos do soutěže přihlásili, chválíme za odvahu. Jejich vychovatelkám pak za pomoc při výběru a nácviku písní, především Kateřině Pokorné za přípravu vítězky, a také vychovatelce Ivě Skálové za organizaci a moderování celé akce. Dvanáctý ročník naší Superstar tedy skončil, ať žije ten třináctý!!!

Mgr. Radka Zapletalová, vedoucí vychovatelka ŠD

Obrázky žáků naší školní družiny zdobí zdi písecké nemocnice

https://www.facebook.com/nemopisek/?ref=page_internal

Plán činnosti ŠD na měsíc duben

Odpočinková činnost

Společenské a námětové hry, poslech pohádek na přání a jejich dramatizace, vybarvování tematických omalovánek. Velikonoce – rozhovory a vyprávění o jejich křesťanské tradici, české lidové tradice, koledy.

Rekreační činnost

Vycházky do jarního parku, zahrady, lesa a lokality Tři rybníky. Bezpečné chování na ulici, přechodu, přejezdu, v přírodě. Bezpečnostní prvky. (Duben – měsíc bezpečnosti). Hudebně pohybové hry v ŠD

Zájmová činnost

Pracovně technická – velikonoční výzdoba oddělení ŠD, zdobení kraslic různým materiálem a způsoby, velikonoční dekorace jako dárek domů, pletení pomlázek. Výroba čarodějnických atributů a lektvarů (na oslavu Čarodějnic)

Estetická – kreslení a malování jarní přírody, květin a rozkvetlých stromů, výroba velikonočních přání. Nácvik a opakování velikonočních koled, říkanek a básniček. Tvorba družinového zaklínadla (na oslavu Čarodějnic)

Přírodovědná – pozorování změn v přírodě – rostliny, zvířata, vyprávění o domácích zvířatech a jejich mláďatech, péče o ně, jaké zvířátko mám doma. Pomáháme životnímu prostředí – úklid okolí školy.

Sportovní – míčové a pohybové hry na hřišti, turistická vycházka do oblasti Písecké hory, soutěživé hry a závody – Sportovní stezka

Příprava na vyučování

Hry na rozvoj smyslů, postřehu, paměti, soutěže, hádanky, hlavolamy. Obrázkové čtení, individuální práce s dětskými časopisy

Příležitostná činnost

Oslava čarodějnic

 

Ze života naší školní družiny

Milí rodiče,

zima je definitivně pryč a my se vám hlásíme s novou porcí informací a aktualit z dění v naší školní družině.

Boby, sáňky a lopaty, na kterých jsme ještě nedávno sjížděli zasněžené okolní kopečky, jsme uklidili hluboko do skříní a vytáhli jsme z nich míče, míčky, pálky a rakety, švihadla a také barevné křídy, abychom si mohli na zem namalovat veselé obrázky nebo si zaskákat panáka. Chodíme na procházky a díváme se, které jarní kytičky už vykvetly na zahrádkách u domů v okolí, na naší školní zahradě nebo v blízké přírodě. Zimní výzdobu oken tříd vystřídala jarní – veselá, kytičková, motýlí a sluníčková.

V březnu jsme v družině přivítali řadu rodičů, kteří se k nám přišli podívat v rámci Dne otevřených dveří. Byli to rodiče nejen našich žáků, ale ve většině ti, kteří k nám přivedou své děti k zápisu do první třídy. Velmi se jim u nás líbilo, všichni oceňovali především to, že školní družina je oddělena od výuky a patří jí celý samostatný pavilon. Naše velké, světlé, moderní, nově zařízené a bohatě vybavené třídy je nadchly a my se těšíme, že se s nimi a jejich dětmi uvidíme 1. září. K zápisu do 1. tříd děti ve svých odděleních nachystali veselé dárky. Budoucí prvňáčci si tak mohou vybrat medvídka, chobotnici, kočičku, motýlka, opičku, rybu, sovu nebo slona, každé zvířátko v sobě navíc skrývá malé sladké překvapení.

Možná jste zaznamenali, že v Píseckých postřezích vyšel článek o spolupráci žáků naší školní družiny s píseckou nemocnicí. Abychom rozveselili a povzbudili její pacienty a také zaměstnance, nakreslili a namalovali jsme řadu veselých obrázků, které zdobí od poloviny března několik tamějších oddělení. Tato naše spolupráce již existuje několik let – maminky jistě znají naše díla na mamografickém oddělení. Nově nás tedy mohou obdivovat také na chodbě interní ambulance, akutní rehabilitace, dětského oddělení a také na radiologickém oddělení. Jsme rádi, že se naše obrázky v nemocnici líbí a že všem dělají radost.

Stalo se již pěknou tradicí, že u nás v prvních jarních dnech hledáme našeho nejlepšího zpěváka. V pátek 29. března se ve slavnostně vyzdobené školní aule utkalo ve dvanáctém ročníku soutěže „Družina hledá Superstar“ šestnáct finalistů – nejlepších zpěváků z každého oddělení. Slavnost zahájil malý improvizovaný orchestr složený z učitelů hudební výchovy a za doprovodu klavíru, houslí a kytary si všichni společně zazpívali veselou písničku Večerníček. Malí zpěváčci pak postupně přednesli své písničky a odborná porota, které opět předsedal ředitel školy Mgr. Filip Rádr, si mohla dělat poznámky, aby pak mohla dobře rozhodnout. Opět měla velmi těžkou práci, neboť všechny děti byly výborně připraveny, a přestože měly jistě trému, zpívaly bez zaváhání, s chutí a nadšením. Zazněly písničky lidové, z pohádek a také několik moderních hitů. V publiku seděli a fandili nejenom kamarádi a jejich paní vychovatelky, ale také rodiče, kteří se přišli na své děti podívat a povzbudit je. Poté, co odzpíval poslední soutěžící, šla se porota poradit a byl tu čas na hudební soutěž. Pouze podle melodie zahrané na klavír měly děti v publiku uhádnout název pohádky. Ten, který jako první věděl správnou odpověď, získal malou odměnu. Porota nakonec rozhodla, že letošní družinovou Superstar je Emma Vichrová z 3. oddělení, která soutěžila s lidovou písničkou Beskyde, Beskyde. Vítězka obdržela nejen diplom, medaili a naši tradiční cenu, plyšového čmeláka Bruňďu, ale také velký tvarohovo-makový koláč, který nám pro tuto příležitost upekla paní Karvánková, babička jednoho z našich dětí. Ostatní soutěžící také neodešly s prázdnou – každý z nich dostal dárkovou tašku s drobnými a zajímavými předměty rovněž od našich sponzorů. Poděkování patří vychovatelkám za pomoc s výběrem písní a přípravu zpěváčků, a to zejména Kateřině Pokorné za přípravu vítězky. Děkujeme paní vychovatelce Ivě Skálové za organizaci a moderování celé akce a také panu řediteli a kolegům učitelům, Mgr. Přibovi, Mgr. Prokopovi a PaeDr. Halamové za hudební doprovod a účast v porotě.

Chystáme se samozřejmě také na Velikonoce, a tak v každém oddělení horečně pracují na velikonočních dekoracích, které si děti odnesou domů, aby jimi mohli ozdobit sváteční stůl. Pod rukama dětí a pod vedením paní vychovatelek vznikají např. ozdobné věnce ze slámy či barevných látek, barví a malují se kraslice, pletou pomlázky a některá oddělení se chystají také do naší školní kuchyňky. Budou tu péct a zdobit velikonoční perníky, beránky a další velikonoční dobroty.

Tolik od nás. Přejeme vám i vašim dětem krásné jarní dny plné sluníčka a dobré nálady a pohodové Velikonoce s bohatou pomlázkou!

Za školní družinu Mgr. Radka Zapletalová

P.S. Úkol pro rodiče a prarodiče – umíte ještě písničku „Beskyde, Beskyde“? Zazpívejte si ji společně se svými dětmi – je to vítězná písnička naší letošní Superstar

 

BŘEZEN

19. 3. 2019 pořádá naše škola Den otevřených dveří a stejně jako učebny, bude pro vás otevřena od 8.00 hod. také školní družina. Můžete se tak přijít podívat do tříd ŠD vybavených nejen novým nábytkem, ale také množstvím her, hraček a dalších pomůcek a potřeb pro relaxaci žáků po náročném vyučovacím dni. Vedoucí vychovatelka vás pavilonem školní družiny ráda provede a všechny vaše dotazy zodpoví. Jste k nám srdečně zváni!

Akce ŠD:

V pátek 29.3. 2019 pořádáme v aule školy finále pěvecké soutěže „Družina hledá Superstar“. Nejlepší zpěváčci z každého oddělení ŠD poměří své hlasy před odbornou porotou a za bouřlivé podpory dětského publika. Začátek – 13.15 hod., konec 15.00 hod. Z organizačních důvodů si své děti vyzvedněte ze ŠD do 13.00, nebo až po 15.00. Pavilon ŠD v horním patře bude po dobu konání akce uzavřen. Děkujeme za pochopení. Bližší informace – sledujte zvláštní plakátky a u vychovatelek ŠD.

Vyšlo o nás v novinách:

Přečtěte si:
http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/deti-si-ve-skolni-druzine-uzily-karneval-20190219.html

Ze života naší školní družiny:

Milí rodiče, jsme tady opět s krátkou informací o dění v naší školní družině v uplynulých týdnech.

Na konci měsíce ledna a začátkem února konečně napadl sníh, který jsme tak toužebně vyhlíželi. Všechna oddělení proto mohla opět po několika letech, kdy ho bylo opravdu málo, nebo velmi rychle roztál, vytáhnout družinové „sjezdíky“ – plastové lopaty, se kterými chodíme sjíždět blízké kopce a kopečky na sídlišti Logry. Děti byly pro aktivity na sněhu z domova dobře vybaveny nepromokavým oblečením a slunečné počasí přálo našim zimním hrám. Všichni byli rovněž náležitě poučeni o bezpečném chování jak na kopci a při jeho sjíždění, tak cestou tam, protože chodníky byly často jen obtížně schůdné. Vhodné sněhové podmínky pro naši zábavu trvaly více než dva týdny, ale byli jsme rádi i za tento krátký čas. Mohli jsme si tak zpestřit naši zimní činnost a pro některé děti to byla jediná možnost, jak se letos dostat na kopec. Všem dětem se naše „sněhové“ sportování líbilo a užili jsme si při něm hodně zábavy. Přesto, že máme pouze omezený čas, každodenní družinová hodinka na kopci děti příjemně unavila a přispěla k jejich pohodě.

Tradiční únorovou zábavou je velký celodružinový karneval, který se koná ve školní aule. Ten letošní se konal 15. února a připravovali jsme se na něj již několik týdnů dopředu. Celý program zkomponovala a moderovala paní vychovatelka Zapletalová, tentokrát oblečená do kostýmu Marfušky. Také další paní vychovatelky přišly v zajímavých kostýmech – levhartice, voják, indiánky, upírka, dáma od vody, šašek, sportovní rozhodčí či mráček. Protože jsme v minulých letech vídali na dětech sice krásné kostýmy, ale nejčastěji již hotové a koupené, letos jsme přišli s nápadem podnítit představivost dětí a podpořit jejich kreativitu a tvořivost. Již dopředu jsme tedy vyhlásili, soutěž o nejoriginálnější masku či karnevalový kostým letošního karnevalu. Zájem, který naše výzva přinesla, nás velmi příjemně překvapil, naše překvapení ale nemělo konce, když jsme v den konání karnevalu začali potkávat na chodbě družiny děti v naprosto úžasných kostýmech, které jim pomáhali vytvořit rodiče a prarodiče.

O tom, že se děti na karneval těšily, svědčí i jejich ochota a spolupráce při nácviku společných tanců, ať až klasického country tance Rufus na hudbu skupiny Maxim Turbulenc, nebo Ptačího tance či Makarény, tance pamětníků 80. let. Všechny tance se děti naučily velice dobře, což na školním parketě pak také společně předvedly. Při instalaci potřebné techniky, a to nejen k produkci hudby, ale také realizaci světelných a jiných efektů pomáhal bývalý žák naší družiny a nynější žák osmé třídy Jan Červenka. Bez nároku na odměnu nabídl svoji pomoc, přinesl potřebné vybavení, které sám zprovoznil a po dobu celé akce obsluhoval nejen všechna tato zařízení, ale zejména to nejdůležitější – pouštěl nám hudbu. Další novinkou letošního karnevalu bylo využití nového zařízení, které je v aule k dispozici – projektoru, který umožňuje přehrávat video, nebo prezentace. Toho jsme využili při krátkých tělovýchovných vsuvkách našeho programu, kdy jsme si podle videa zacvičili společně zumbu. Tato novinka děti bavila a byla zajímavým zpestřením zábavného programu.

Tradiční součástí našeho karnevalu je velice oblíbená soutěž – párový špagetový tanec. Dvojice tančí, nejlépe na rychlejší hudbu, spojené vařenou špagetou, kterou drží v ústech. Pokud se v průběhu tance špageta přetrhne, nebo ji tanečníci překousnou, dvojice vypadává ze hry. Tuto soutěž opakujeme každoročně a je zábavné pozorovat tančící děti v kostýmech, které se usilovně snaží dotančit do konce písně s celou špagetou. Všichni soutěžící, ať už byli úspěšní, nebo ne, si zasloužili malou odměnu. Vrcholem našeho karnevalu je vždy bohatá tombola, do které přispívají svými drobnými dárky rodiče.

Jak již bylo řečeno, novinkou letošního roku bylo vyhlášení soutěže o nejoriginálnější karnevalovou masku. Odborná porota složená z paní vychovatelek ale stála před těžkým rozhodnutím, koho zvolit. V průběhu programu bylo vybráno několik finalistů, ale první místo a hlavní cenu by jistě zasloužil každý z nich. Vždyť rozhodnout se mezi čajovými sáčky, letadlem, miminkem, Coca-colou, hráškem, volským okem, jednorožcem, Pipi dlouhou punčochou, Mimoněm, hroznovým vínem nebo hlemýžděm, byl úkol nelehký. Nakonec se porota rozhodla vítěze určit losem – na lístečky napsala všechny finalisty a předsedkyně poroty z nich jednoho vylosovala. Zvítězila nakonec Coca – cola, dívka originálně představující oblíbený nápoj, žákyně šestého oddělení školní družiny. Gratujeme. Jako cenu obdržela dětskou hru, kterou si může doma zahrát s maminkou, která jí s návrhem kostýmu a jeho výrobou pomohla. Všem finalistům ale patří za jejich masky náš velký obdiv, poděkování pak i jejich rodičům, kteří se do této akce zapojili a kostýmy dětem ušili, či jinak vyrobili.

Vrcholem našeho zábavného programu pak byla velká tombola, do které věnovali drobné upomínkové předměty také mnozí rodiče. Děkujeme všem, kteří nám do ní přispěli. Všechny děti si náš letošní celodružinový karneval užily a příjemně se při něm bavily. Naučili jsme se i nový společný tanec – Letkis, který jsme si s chutí všichni zatančili. Nikdo z dětí nezlobil, všichni se příjemně bavili a jen jim bylo líto, že náš přesně vymezený čas tak rychle utekl. Slibujeme ale, že se příští školní rok bude karneval konat ve stejných prostorách opět a vy už nyní můžete přemýšlet, jakou originální masku si na něj připravíte.

A co nás v družině čeká v březnu? Kromě jarních prázdnin, které v našem okrese probíhají od 4. do 8. března, to bude další velká akce, a to soutěž o nejlepšího zpěváčka – Družina hledá superstar. Ve všech odděleních tedy v následujících dnech vypukne bitva o to, kdo se dostane do velkého finále. Těšíme se a všem držíme palce.

Tolik k únoru u nás a my vám přejeme krásné jarní prázdniny na začátku března!

P.S. Až budete zase k večeři vařit špagety, vyzkoušejte si společně se svými dětmi nebo partnery také náš špagetový tanec. Uvidíte sice, že to není jednoduché, ale rozhodně se u toho hezky pobavíte.

Za školní družinu Mgr. Radka Zapletalová

 

Plán činnosti ŠD na měsíc březen

Odpočinková činnost

Četba pohádek a příběhů z vlastních knih účastníků (Březen – měsíc knihy). Hádanky, hlavolamy, jazykolamy, stolní a společenské hry, četba a vyprávění příběhů s dětským hrdinou, říkanky o jaru.

Rekreační činnost

Vycházky do jarní přírody, hry se švihadly (přeskoky různými způsoby), „hry starých časů“ – kuličky, obruč, káča, skákání panáka, „škola“ s míčem, švihadlem. TV chvilky

Zájmová činnost

Přírodovědná – sledování změn v přírodě – první jarní květiny. Ochrana přírody, ekologie, recyklace. Rozhovory o práci na zahradě, přesazování květin ve třídě

Pracovně technická – vyrábění plakátů a výzdoby na pěveckou soutěž, dárečky budoucím prvňáčkům k zápisu do 1. tříd (stříhání, lepení, kreslení, psaní)

Estetická – autorské psaní a čtení vlastních krátkých básniček a příběhů, kreslení tuží a dřívkem, vidličkou, prsty, obtisky rukou (jaro, květiny), nácvik a opakování dětských písní a písní pro děti – příprava a nominace na pěveckou soutěž

Sportovní – závodivé hry s míčem na hřišti, závody v různých disciplínách (běh, skok, hod), delší turistické vycházky do přírody. Turnaj v dámě.

Příprava na vyučování

Didaktické hry a stolní hry – rozvoj slovní zásoby (Bomba, Kostky s příběhy, Brain box, slovní kopaná), četba z dětských knih a dramatizace krátkých textů, obrázkové čtení

Příležitostná činnost

Družina hledá Superstar – velká celodružinová pěvecká soutěž

 

ÚNOR

Ze života naší školní družiny:

Milí rodiče, hlásíme se vám s naší pravidelnou informací ze života školní družiny, tentokrát v měsíci únoru.

Leden, zejména jeho závěr, byl poznamenán vysokou nemocností našich žáků. Činnosti, které proto školní družina organizovala, byly proto častěji klidového charakteru – děti si užívaly nových her a hraček, které dostaly pod vánoční stromky a také malovaly a vyráběly drobné objekty se zimní tématikou. Stále nám také chybí sníh, a to v takovém množství, abychom mohli chodit s dětmi pravidelněji s lopatami na kopec. Pokud napadne, je to vždy jen na několik hodin, a proto jsme si za sněhovou klouzačkou vyšli pouze několikrát. Dny, kdy trocha sněhu napadne, trávíme nejčastěji stavěním sněhuláků a zábavnými hrami se sněhem – hod na cíl nebo sněhový labyrint. Sněhu letos prostě není dost na pořádnou klouzačku.

O co méně bylo sněhu, o to větší bylo těšení našich žáků na tradiční velký celodružinový karneval. Konal se jako každý rok touto dobou ve školní aule, kterou jsme pro tuto příležitost krásně vyzdobili a jeho letošním tématem byly České a zahraniční hudební hity“. Paní vychovatelka Zapletalová, která se tradičně ujímá jeho přípravy a organizace a také celý program z pódia vede a moderuje, připravila pro všechny veselou zábavu, při které se všichni příjemně bavili. Děti měly krásné masky, za což patří poděkování rodičům, kteří se o oblečení svých dětí postarali. Na začátku zábavy se všechny masky z jednotlivých družin postupně představily za doprovodu písničky „Jede jede mašinka“ a pak už začal veselý maškarní rej. Paní vychovatelky, které také měly i letos veselé a vtipné kostýmy, překvapilo, že téměř všechny děti znají slova největších současných hitů, ať už českých (např. Když nemůžeš, tak přidej), tak těch zahraničních (Despacito, Sofia). A tak se v pátek 9. února nesl školní aulou mohutný sborový zpěv více než 150 účastníků naší velké karnevalové show. Tradiční a oblíbenou součástí každého karnevalu je také „tanec se špagetou“ – taneční soutěž dvojic, při které každý z tanečního páru drží v ústech vařenou špagetu a při, nejlépe veselé a skotačivé, písničce tančí tak, aby se jim špageta nepřetrhla, neupadla, nebo ji zuby nepřekousli. Pokud se tak v průběhu tance stane, dvojice vypadává ze hry. To přináší vždy veselé situace a je zábavné pozorovat tančící děti v kostýmech, které se usilovně snaží dotančit do konce písně s celou špagetou. Jako obvykle, byla vrcholem našeho karnevalu bohatá tombola a ti šťastnější si odnesli zajímavé ceny. Je třeba poděkovat také těm, kteří nám s karnevalem i letos pomohli – při instalaci potřebné techniky, a to nejen k produkci hudby, ale také realizaci světelných a jiných efektů. Kromě učitelů Přiba a Bezpalce, to byli zejména bývalí žáci naší družiny a nynější sedmáci Jan Červenka a Adam Karásek. Bez nároku na odměnu nabídli svoji pomoc, přinesli potřebné vybavení, které sami zprovoznili a po dobu celé akce obsluhovali nejen všechna tato zařízení, ale zejména to nejdůležitější – pouštěli nám hudbu. Zaslouží nejen poděkování, ale mají také náš nemalý obdiv za své schopnosti a dovednosti. Náš letošní karneval se velmi vydařil a po dvouhodinové zábavě jsme jen neradi končili. Fotodokumentaci celé akce můžete vidět na našich nových webových stránkách, několik fotografií je také na naší nástěnce ve vstupní hale školních šaten.

Poslední únorový týden jsou v našem okrese jarní prázdniny, během kterých budou ještě dvě zbylé třídy školní družiny – č. 5 a 6, vymalovány a dojde zde také k nainstalování nového nábytku. Na to se všichni velmi těšíme, školní družina tak bude kompletně nově upravena a nový nábytek, navržený podle našich potřeb, rozhodně zkvalitní a zútulní naše pracovní prostředí. A protože je to prostor nás všech, žáci obou těchto oddělení nabídli paní vychovatelkám svoji pomoc a již pilně třídí, balí a vyklízejí staré skříně a těší se na ty nové. Kromě této činnosti se ve všech odděleních samozřejmě věnujeme i obvyklým družinovým aktivitám – hrajeme si, vyrábíme, malujeme a také zpíváme, neboť naše březnová velká pěvecká soutěž – Družina hledá Superstar – se již nezadržitelně blíží.Přejeme vám hezký zbytek února, krásné a zdravé jarní prázdniny, ať už doma, na horách nebo někde v teple u moře.

Za školní družinu Mgr. Radka Zapletalová

P.S. Až budete příště k večeři vařit špagety, vyzkoušejte si společně se svými dětmi nebo partnery také náš špagetový tanec. Uvidíte sice, že to není jednoduché, ale rozhodně se u toho hezky pobavíte.

Akce ŠD:

V pátek 15.2. pořádáme v aule školy tradiční Velký celodružinový karneval. Začátek – 13.15, konec 15.00 hod. Z organizačních důvodů si své děti vyzvedněte ze ŠD do 13.00, nebo až po 14.45. Pavilon ŠD v horním patře bude po dobu konání akce uzavřen. Děkujeme za pochopení. Bližší informace – sledujte zvláštní plakátky a u vychovatelek ŠD.

 

Plán činnosti ŠD na měsíc únor:

Odpočinková činnost

Práce s dětskými encyklopediemi a časopisy, individuální rozhovory, poslech a sledování pohádek, kreslení, kvízy a soutěže, společenské a námětové hry

Rekreační činnost

Pohybové hry se zpěvem a hudbou, vycházky do přírody, (les, lesní obora s daňky a muflony), hry na sněhu a se sněhem (klouzání, bobování, stavby ze sněhu, sněhulák, hod na cíl…)

Zájmová činnost

Pracovně technická – lepení, stříhání, sestavování prostorových staveb z krabic různých velikostí, práce s vlnou (plstění), práce s jehlou (šití, vyšívání), úklid a kompletace her a hraček, výroba karnevalových masek a výzdoby na družinový karneval

Přírodovědná – já, člověk, jako živý tvor, součást přírody. Naše tělo, osobní hygiena, péče o zuby, hygiena rukou, správná výživa, prevence nemocí, bezpečné chování, péče o vlastní osobu, péče a úprava oděvu (práce s odbornou literaturou, časopisy)

Estetická – malování, modelování, dramatizace pohádek, nácvik společných tanců (country, kolové, moderní)

Sportovní – závodivé hry, překonávání přírodních překážek při vycházce (skok, seskok, přelézání), vycházky, pohybové hry s pravidly, bobování. Turnaj v šipkách.

Příprava na vyučování

Rozvoj různých schopností a dovedností – postřeh, paměť, soustředěnost, pečlivost, („Kimovy“ hry, didaktické hry)

Příležitostná činnost

Velký celodružinový karneval

 

LEDEN

Akce ŠD:

V úterý 22.1 a ve středu 23.1 navštíví vždy dvě oddělení ŠD divadelní představení Lotrando a Zubejda, které si pro nás připravili žáci Domova mládeže v Budějovické ulici v Písku. V ÚT jsou to oddělení 2 a 6, ve ST oddělení 3 a 5. Představení je zdarma, odchod ze školy na DM je ve 13.00, plánovaný návrat ve 14.30 hod. Žáci, kteří se akce nezúčastní, budou rozděleni do ostatních oddělení. Bližší informace u vychovatelek ŠD.

Plán činnosti ŠD na měsíc leden 2019

Odpočinková činnost

Rozhovory s účastníky o jejich zážitcích z Vánoc a vánočních prázdnin, o dárcích, práce s dětskými časopisy, stolní a námětové hry, tělovýchovné, hudební a relaxační chvilky, kvízy a soutěže

Rekreační činnost

Vycházky do okolí školy, pobyt na školním hřišti – hry na sněhu a se sněhem (klouzání, bobování, stavění sněhuláka, sněhový labyrint, hry a soutěže), prohlubování znalostí o přírodě a její ochraně

Zájmová činnost

Pracovně technická – výroba krmítka, výroba ptáčků z různých materiálů (krabičky, dřevo, papír, korek, kolíčky, peří), stavění prostorových staveb (dům, hrad, ZOO…) z kostek a konstruktivních stavebnic

Přírodovědná – vycházky do přírody spojené s péčí o volně žijící zvířata (sypání do krmítka)

Estetická – poslech pohádek ilustrace k pohádce a její dramatizace, Nácvik a opakování lidových písní, jednoduchých kolových a párových tanců (Mazurka, Polka, Pásla ovečky)

Sportovní – rozhovory o významu sportu pro nás všechny, sportovní soutěže s různým náčiním (obruče, tyče, míčky), bobování, hudebně pohybové hry. Turnaj ve stolním fotbale.

Příprava na vyučování

Individuální četba z dětských časopisů, péče o učebnice, sešity a jiné pomůcky, rozvoj matematických dovedností a představivosti pomocí stolních a logických her (Bingo, Da Vinci, Vrhcáby…)

Příležitostná činnost

Zimní družinová olympiáda

 

Vážení rodiče,

do roku 2019 přejeme Vám a vašim dětem jen to nej…, hodně zdraví a pohody! Kolektiv vychovatelek ŠD

 

Prosinec

Ze života naší školní družiny:

Milí rodiče, hlásíme se vám v posledním měsíci roku 2018 s informacemi ze života naší školní družiny. Tentokrát si přečtete také ještě něco málo z dění listopadového a také o našich plánech na prosinec.

V listopadu jsme se zabývali Helloweenem, a proto jím byla motivována činnost všech oddělení ŠD. V pátek 9. 11. jsme si do školní auly pozvali na veselou edukativní akci „100 let republiky očima dětí“ klauna Álu z Prahy. Zábavnou formou děti provedl historií naší republiky od jejího vzniku po současnost. Jeho prostřednictvím jsme si připomněli nejen prezidenta Masaryka a jeho koně Hektora, ale také jiné významné osobnosti – sportovce, umělce, herce živé i ty loutkové a také významné cestovatele. Zajímavé byly pro děti také předměty, které se používaly v minulosti a které si mohly prohlédnout v rámci malé výstavky, která byla součástí programu. Někteří žáci se také sami zapojili do představení – někdo dostal za úkol předvést siláka, který v cirkusu, jenž kdysi putoval vesnicemi a městy, vzpíral těžkou činku, jiný si mohl vyzkoušet, jak se telefonovalo starým telefonem se sluchátkem. Toto veselé představení nás také inspirovalo k tomu uspořádat si retro týdny také ve školní družině. A tak 2. 5. a 6. oddělení uspořádala podobnou malou výstavku dobových předmětů, která pak byla rozsahem ještě větší, než ta klauna Ály. Zajímavé exponáty přinesly nejen paní vychovatelky, ale také děti. Všechny zaujaly zejména staré peníze i mince, např. stříbrná desetikoruna a jiné bankovky, známky, předměty denní potřeby – nádobí, příbory, sklo, oblečení, kabelky… Mohli jsme vidět také starý dětský kroj, malovaný nábytek pro panenky a plyšového medvěda starého 57 let, fotoaparát, omalovánky z roku 1919, a krasopisně psaná stará školní vysvědčení. Vrcholem naší zajímavé a všemi obdivované výstavky pak byl zcela funkční gramofon na kliku, který přinesla paní vychovatelka Altmanová a na kterém návštěvníkům přehrála i prvorepublikové melodie. Všem dětem z družiny se výstavka velmi líbila a bylo zajímavé sledovat jejich reakce na vystavené předměty.

  1. 11. jsme si pak, u příležitosti prvního sněhu letošní zimy, uspořádali ve školní aule Pyžamovou party. Protože – proč by se nemohlo do školy i v pyžamu? Nejen, že si všichni společně ve svých veselých pyžamech zatančili, ale utkali se také v netradičních soutěžích. Štafetou posílali malé polštářky a v obrovských povlacích na polštáře hledali předměty, tematicky zaměřené na večerní rituály spojené s hygienou a spaním – kartáček a pastu na zuby, mýdlo, ručník, hřeben, knížku pohádek, teplé ponožky, plyšáka na spaní…. Bylo zábavné, sledovat malé postavičky v pyžamu, jak se poslepu přehrabují ve velkém povlaku a hledají soutěžní předměty, záměrně vybrané v miniaturní velikosti. Na závěr veselého dovádění v pyžamech se volili Král a Královna Pyžamové party roku 2018. Vítězové si z auly odnesli nejen korunky, ale také drobné věcné ceny s „noční tematikou“.

Všechna oddělení se také zapojila do výtvarné soutěže, kterou každoročně vyhlašuje písecká Sladovna – o nejhezčí obrázek. Letošním společným tématem byly první Vánoce nové republiky. Do Sladovny od nás putovalo téměř 20 krásných obrázků a od 2. prosince, kdy se rozsvítil písecký vánoční strom, už víme, že se pod ním se objevily také tři vítězné obrázky našich žáků. Gratulujeme.

Protože naše škola pořádá 10. 12. vánoční jarmark a ani družina nechce zůstat pozadu, vyrobili jsme v každém oddělení řadu výrobků, které se na něm budou prodávat. Výtěžek z celé akce poputuje za dobrou věcí. Od nás si tak na jarmarku můžete koupit např. vánoční svícny z různých materiálů, ozdoby na stromek, roztomilé andílky, jmenovky na dárky, veselé sobíky, přáníčka a také krásné anděly.

Již jsme také vyzdobili v předvánočním duchu třídy a chodbu školní družiny. Těšíme se na návštěvu Mikuláše s čertí družinou, kteří k nám přijdou ve středu 5. 12. A protože věříme, že i v pekle vědí, že jsou naše děti povětšinou hodné a také statečné a že nám ani letos nikoho neodnesou, oslavíme to v pátek 7. 12. na již tradiční Čertovské zumbě. V převlečení za čertíky a s nezbytnými růžky na hlavách si ve školní  aule společně zacvičíme a zatančíme. Ve všech odděleních už také děti napsaly dopis Ježíškovi a jsou zvědavy, která z jejich přání se vyplní a co najdou pod svým družinovým vánočním stromečkem. Děti nechtějí jen dárky dostávat, chtějí je také dávat už pro vás, rodiče a prarodiče. Proto již také horečně vyrábějí vánoční přání a drobnosti pro radost.

Celá naše školní družina ale jeden velký vánoční dárek, sice trochu v předstihu, již dostala. Jsme moc rádi, že můžeme slavnostně oznámit, že další etapa postupné rekonstrukce pavilonu školní družiny je úspěšně dokončena. Od konce listopadu tak mají všechny třídy v horním patře nové dveře. Jsou zelené a opatřené průsvitným bezpečnostním sklem. V kombinaci s barevným obložením stěn, které již bylo nainstalováno v létě, působí nyní celá chodba mnohem vzdušnějším dojmem a všem je nám zde mile a příjemně.

Advent je dobou klidu, zastavení se a rozjímání, přestože ve školní družině je neustálý šrumec, hlahol, pohyb a hlavně mnoho práce. Paní vychovatelky se ale snaží děti v tomto období také trochu zklidnit a nabídnout jim i trochu jiný pohled na tento čas. Něco z naší křesťanské tradice Vánoc – příběh o narození Ježíška, příchod tří králů, a naše české tradice lidové. Ve všech odděleních také visí adventní kalendář, ze kterého každý den jedno nebo dvě děti dostanou malý dárek, ale až po splnění úkolu, který souvisí často právě s Adventem a Vánocemi.

Jak je vidět, listopad v naší školní družině byl napěchován množstvím nových zážitků a prosinec bude opět měsícem plným práce, velkých přání, těšení se a očekávání.

Milí rodiče,

děkujeme Vám za pomoc a spolupráci a také podporu, kterou naší práci vyjadřujete. Je to pro nás ocenění, kterého si velmi vážíme a které nás nesmírně těší. Věříme, že ve stejném duchu budeme společně s Vámi a Vašimi dětmi pokračovat i nadále.

Přejeme Vám i Vašim rodinám krásné prožití vánočních svátků, pod stromečkem hlavně pohodu, klid a zdraví a v novém roce 2019 jen to nej…..!

Za kolektiv školní družiny

Mgr. Radka Zapletalová

P.S. Úkol pro prarodiče s dětmi na předvánoční vycházce: tři vítězné obrázky našich žáků pod píseckým vánočním stromem jsou vytvořeny třemi různými technikami. Zjistěte jakými

Akce ŠD:

V pátek 7. 12. pořádá školní družina v aule školy Čertovskou zumbu. Veselé čertovské cvičení a dovádění doplníme také čertími soutěžemi. Děti si s sebou vezmou čertovské oblečení (stačí běžné oblečení v červené nebo černé barvě, čertí růžky a kdo má, může i čertí ocásek. Čas konání – 13.15 – 14.45 hod.  Z organizačních důvodů si své děti vyzvedněte ze ŠD do 13.00, nebo až po 14.45. Pavilon ŠD v horním patře bude po dobu konání akce uzavřen. Děkujeme za pochopení

Vyšlo o nás v novinách:

Do družiny v pyžamu.

Nikomu z nás se jistě nechce ráno z postele a zima, která nám zase po roce začíná vládnout, nás nutí zůstat v teplých peřinách. A ještě spěchat do školy? To je někdy úkol nadlidský. Ale proč si někdy nevzít pyžamo i tam?

Děti ze školní družiny na ZŠ E. Beneše v Písku si svá nejoblíbenější a nejveselejší pyžama přibalily do aktovek ke svému učení a v pátek 23. listopadu si ve školní aule uspořádali velkou a zábavnou Pyžamovou party. Nejen, že si všichni společně v pyžamech zatančili, ale utkali se také v netradičních soutěžích. Štafetou posílali malé polštářky a v obrovských povlacích na polštáře hledali předměty, tematicky zaměřené na večerní rituály spojené s hygienou a spaním – kartáček a pastu na zuby, mýdlo, ručník, hřeben, knížku pohádek, teplé ponožky, plyšáka na spaní…. Bylo zábavné, sledovat malé postavičky v pyžamu, jak se poslepu přehrabují ve velkém povlaku a hledají soutěžní předměty, záměrně vybrané v miniaturní velikosti. Vyhrál ten nejrychlejší a všichni, i ti, kteří soutěžící jen povzbuzovali, se náramně bavili. Na závěr byli odbornou porotou, složenou z vychovatelek školní družiny, rovněž oblečených do nočních úborů, vybráni letošní král a královna Pyžamové party. Kritériem výběru bylo být oblečen v co neveselejším pyžamu. Oba vítězové tak získali za své noční úbory, doplněné „křemílkovskou“ noční čepičkou, zlatou královskou korunku a drobné věcné ceny – jak jinak než se „spací“ tématikou. Konec našeho dovádění v pyžamech ve škole ohlásil svou znělkou Večerníček a společně jsme si slíbili, že se na stejném místě příští listopad zase sejdeme, abychom se ospalým zimním dnům, které nás budou čekat, bránili zvesela.

Mgr. Radka Zapletalová, vedoucí vychovatelka

Vyšlo o nás v novinách:

Jak oslavili 100 let republiky ve školní družině

O tom, že si sté výročí založení republiky nemusíme připomínat jen vážně, se mohla přesvědčit školní družina na Základní škole Edvarda Beneše v Písku. V pátek 9. 11. přivítalo více než 170 jejích žáků klauna Álu, který je zábavným způsobem zavedl nejen do doby před sto lety, ale prostřednictvím veselého povídání, hraní si a soutěžení je doprovodil až do současnosti.

Děti tak měly možnost zažít, jak to vypadalo v prvorepublikové škole, s přísným učitelem a jeho rákoskou i vyzkoušet sílu největšího cirkusového siláka, který se svým představením objíždí česká města. Prezidentu Masarykovi všichni společně zazpívali jeho nejoblíbenější písničku a pozdravili se s jeho koněm Hektorem. Mohli slyšet také rozhlasové vysílání s Vlastou Burianem, tančit jako Oldřich Nový ve filmu a podívat se, jaké se v té době nosily šaty. Žáci si připomněli, že Československá republika vznikla po válce, které nyní říkáme první světová a že několik let po ní přišla i ta druhá, během které „zavřeli do vězení“ i dětmi milovaného Hurvínka. Na fotografii poznali jednoho z nejlepších českých sportovců – Emila Zátopka a dozvěděli se, že celý svět obdivoval české automobily a také cestovatele Zikmunda a Hanzelku. Děti si mohly poslechnout, jak šustí šusťák, tradiční plášť té doby, vidět, jak se tančil rokenrol a také si zatelefonovat ze starého telefonu, toho se sluchátkem. Podle znělky pak poznaly televizní Večerníček a slyšely také melodii, která volá k pohádce na dobrou noc slovenské děti. Aulou zaznělo mnoho písniček, které se hrály v dobách minulých i novějších, děti měly možnost poznávat z fotografií známé osobnosti našich dějin a podle vlajek také státy, se kterými Česká republika sousedí. Na závěr dostaly za úkol obejmout doma své rodiče a prarodiče a také se jich hodně ptát, neboť historie našeho státu je vlastně historií každé naší rodiny. Součástí představení byla i malá výstavka předmětů, které se běžně používaly v dobách minulých a které dnes můžeme vidět už jen v muzeu nebo na chalupě u babičky. Dětem i dospělým se představení klauna Ály velmi líbilo a jeho zase mile překvapily naše děti svými znalostmi a také bezprostředností a ochotou, s jakou se pouštěly do her, soutěží, zpívání a pohybu.

Tato akce byla vyvrcholením dvouměsíčního projektu naší školní družiny, jehož průřezovým tématem bylo právě sté výročí založení republiky. Věříme, že si všechny děti odnesly z pátečního setkání mnohé nové poznatky, a těšíme se, že klauna Álu u nás přivítáme zase na jaře s nějakým jiným zábavným programem.

Mgr. Radka Zapletalová, vedoucí vychovatelka ŠD

Listopad

Další telefonní kontakt do ŠD

Bylo aktivováno telefonní číslo do koncové družiny (Čtyřlístek) – 382 734 636. V případě možných komplikací s vyzvednutím svého dítěte ze ŠD  nás na něm kontaktujte vždy po 16.00 hod. Do 16.00 hod., kdy jsou v provozu oddělení v horním patře pavilonu ŠD, vám je k dispozici rovněž číslo 382 734 629.

Akce ŠD:

V pátek 9.11.  pořádá ŠD v aule školy edukativně – zábavný pořad „100 let republiky očima dětí“. Tímto pořadem vyvrcholí dvouměsíčního bloku her, soutěží a činností pracovně technického a výtvarného zaměření, kterými jsme si ve školní družině  připomínali 100. výročí vniku republiky. Začátek akce – 13.00, konec – 15.00 hod.

V pátek 23.11. pořádá ŠD v aule školy velkou zábavnou Pyžamovou party. Zatančíme si a zasoutěžíme v pyžamech, protože podzimní čas nás láká do peřin a nechce nás nechat vstávat ráno do školy!

Akce se koná od 13.15 do 14.45 hod. a děti na ni potřebují pouze pyžamo, jako vstupenku

Ze života naší školní družiny:

Milí rodiče, ani jsme se nenadáli a začíná listopad, již třetí školní měsíc. My se ale společně trochu poohlédneme ještě za činností naší školní družiny v uplynulém měsíci říjnu.

Ten nás všechny velmi potěšil svým nezvykle teplým počasím, a proto jsme mohli trávit více času venku než v tuto dobu v jiných letech. Hodně jsme si hráli na školní zahradě a na hřišti a také jsme vyráželi do parku a do lesa, kde jsme sbírali lesní plody, listy a větvičky. Ty jsme využili při svých pracovních činnostech. Ve všech odděleních vznikaly výrobky, které u vás doma jistě přispěly k vytvoření té správné podzimní atmosféry. Například milé sovičky ze sklenic plněných lesními plody, veselá sluníčka nebo portréty dětí s paprsky a vlasy z listí. Žáci vyráběli zajímavé figurky z různých druhů zeleniny, které pak označili podivuhodnými jmény. Ještě předtím se zeleninu a různé plody podzimu naučili poznávat. Připomněli jsme si také nadcházející Halloween – ve třídách máme obrázky tančících kostlivců z vatových tyčinek, strašidelné ruce s drápy plněné popcornem, pavučiny i s pavouky či dýně z recyklovaného papíru a lucerny ve tvaru dýně nebo vypadající jako mumie a helloweensky vyzdobená okna.

Hlavní a nejočekávanější akcí měsíce října však pro nás byl edukativně – zábavný program „Koza domácí“, který proběhl za krásného slunečného počasí 13. října na školní zahradě. Akce se zúčastnilo více než 170 žáků školní družiny a tři kozy – kozí babička, dcera a vnučka, které za námi přijely až z daleké Chrudimi, nám svou přítomností a veselými kousky zpříjemnily odpoledne. Žáci se o kozím životě dozvěděli mnoho nového a všem se jejich vystoupení velmi líbilo. O této akci vyšel také článek v Píseckém deníku a můžete si ho přečíst níže.

Stále trvá naše dvouměsíční průběžná připomínka stého výročí vzniku republiky formou her a soutěží, jejichž společným jmenovatelem je číslovka 100 nebo výtvarné či pracovní aktivity s tímto tématem. Velmi se nám povedli např. čeští lvi s krásnou hřívou ze zlatých listů. Završením tohoto našeho dvouměsíčního

projektu bude zábavný pořad nazvaný „100 let republiky očima dětí“, který se bude v aule naší školy konat 9. 11. Těšíme se na něj.

Naši žáci se zapojili do výtvarné soutěže, vyhlášené v rámci filmového festivalu Filmový Písek. Jejich obrázky s tematikou dětských hudebních filmů a pohádek se porotě velmi líbily a tři nejlepší malířky obdržely jako odměnu po dvou volných vstupenkách na filmové představení do kina Portyč. Gratulujeme.

Ve všech odděleních ŠD probíhala běžná pravidelná činnost – povídání si, poslech, četba z knih a časopisů, hry a soutěže. Ze stavebnic tu vznikaly letadla, auta, rakety a lodě. Žáci vyrobili i velký plochý model města z papíru. V rámci Dne otevřených dveří jsme v ŠD přivítali také rodiče a pochlubili se nově obloženou chodbou školní družiny a novým nábytkem ve všech jejích odděleních.

Práce nám jde od ruky, baví nás a daří se nám. Prostě se všichni máme ve školní družině dobře.

Přejeme vám i vašim dětem, ať se máte také tak dobře jako my tady u nás. Prožijte příjemně listopad i nadcházející Helloween a užijte si ještě, prý teplotně nadprůměrně vysokých, podzimních dní. Na zimu je totiž ještě času dost.

Za školní družinu – Mgr. Radka Zapletalová

P.S. A nakonec jedna „kozí“ hádanka. Kolik kůzlat porodí koza, rodí-li poprvé? (odpověď – …..tu zná vaše dítě, zeptejte se ho)

Vyšlo o nás v novinách:

Kozy na školní zahradě

„V pátek 12. října se v odpoledních hodinách pohybovaly na školní zahradě Benešovy školy tři kozy“ – i tak by mohlo znít policejní hlášení, pokud by se ovšem nejednalo o plánovanou akci. Kozy Elenka, Julinka a Reginka, reprezentantky tohoto tradičního domácího zvířete, přijely totiž za dětmi ze zdejší školní družiny zcela plánovaně. Téměř sto osmdesáti dětem během své hodinu a půl trvající prezentace ukázaly, že umí být opravdu někdy pěkně tvrdohlavé, ale když chtějí, dají se dobře vycvičit. Říká se o nich sice, že jsou mlsné, ale doopravdy snědí skoro všechno, na co přijdou a břicho je po tom nebolí. Tedy nejen trávu, seno, listí, větvičky stromů, jehličí, ovoce, zeleninu, ale třeba i sýr a papír. A také umí docela dobře skákat. Dětem se jejich „představení“ velmi líbilo a dozvěděly se při něm o kozách mnoho zajímavých věcí. Třeba to, že poprvé se kozí mamince narodí jenom jedno kůzlátko, nebo to, že i koza nám dává mléko. Ostatně ukázka dojení kozy byla na programu rovněž s tím, že poté měly děti možnost podržet v ruce lahvičku s čerstvě nadojeným mlékem a ověřit si tak, že je teplé. Naše rohaté návštěvnice byly velmi kontaktní a děti se je mohly pohladit, nakrmit a také je povodit po školní zahradě na vodítku. Na závěr všechny děti také dostaly na ruku „kozí razítko“ – otisk razítka s kozí hlavou.                                                            Všem dětem se tato akce, která byla součástí environmentální výchovy ve školní družině, velmi líbila. Mnohé městské děti tak měly vůbec poprvé možnost vidět živou kozu a být jí nablízku. K celkově dobré pohodě všech zúčastněných přispělo také nádherné počasí, které v pátek panovalo. Podobné příležitostné akce pořádáme ve školní družině rádi – napomáhají nejen vzdělávání, ale také socializaci našich žáků, jejich spolupráci a podnětnému a pozitivnímu klimatu ve škole vůbec.


Říjen

Ze života naší školní družiny:

Milí rodiče, hlásíme se vám s novými informacemi z chodu a činnosti naší školní družiny.

Na začátku nového školního roku jsme uvítali 75 prvňáčků, a spolu s dalšími žáky z vyšších ročníků v letošním školním roce navštěvuje školní družinu více než 260, jak my říkáme, účastníků zájmového vzdělávání. Ještě máme ale několik volných míst. Pracují celkem v osmi odděleních ŠD pod vedením  nadšených vychovatelek, a jak již bylo řečeno, stále se u nás pracuje také na úpravě prostor pavilonu ŠD. Nyní pokračuje práce na úpravě družinové chodby a také přibyl nový nábytek do naší sborovny. Tento prostor je  nyní moderní a pro zaměstnance mnohem příjemnějším zázemím.

Všechna oddělení školní družiny se hned na začátku školního roku vrhla do pilné práce. Nejprve bylo nutné nováčky naučit pravidlům chování a bezpečnosti u nás a venku. A také to, jak se mají pohybovat a chovat ve školní jídelně, aby bylo vše v pořádku a oni se tady mohli v klidu a pohodě najíst. Ze zkušeností víme, že rodiče mají velký strach hlavně z toho, jak toto jejich děti zvládnou. Všichni prvňáčci jsou ale i v letošním roce velmi šikovní, a se náročné činnosti spojené s obědváním v jídelně, plné různých nástrah (např. v podobě plného tácu, misky s horkou polévkou, výběr salátu ze salátového bufetu, „čepování“ nápoje z barelů nebo jen prostě jídelny plné dětí či práce se snímačem na čipy), naučili velice dobře zvládat. Již po prvním týdnu jsme mohli vidět malé postavičky, opatrně se pohybující s tácy s jídlem, nebo naopak už s prázdnými talíři, chodit pomalu a bezpečně po jídelně. Samozřejmě, že se občas stane nějaká drobná nehoda – spadne talíř či sklenička nebo se vylije polévka nebo čaj, ale to jsou pouze provozní drobnosti, které spolehlivě a rychle vyřeší naše pečlivá uklízečka, paní Zemanová. Všechny děti si tedy zaslouží velkou pochvalu stejně jako paní kuchařky, které nám dobře vaří.

A protože nejen jídlem živ je člověk a protože školní družina je taková malá „školka“ ve škole, kde se také hraje, a hlavně pracuje, v každém oddělení jsme se již také do pilné práce pustili. V letošním roce si připomínáme 100 let vzniku republiky a to je také společným a základním tématem činnosti všech oddělení v září a bude také v říjnu. Pojítkem je pro nás číslo 100, a proto děti napříč všemi odděleními např. běžely štafetu 100×100 m. Sestavovaly seznam 100 zvířat a rostlin a navlékaly řetěz ze 100 kuliček jeřabin, korálků či 100 cm dlouhou housenku z listí. Malovaly českého lva, z kostek postavily Pražský hrad a vytvořily také vlajku ČR z víček od PET lahví, které předtím musely v počtu minimálně 100 ks přinést. Také se hodně vyrábělo – papírové záložky do knih a slabikářů, houby – malované, z papírové mozaiky i ve 3D podobě. Obzvláště rády děti vyráběly nástěnné obrázky z kůry, větviček a papíru a proběhla u nás rovněž výtvarná soutěž o nejhezčí obrázek školní aktovky. Ozdobili jsme si okna tříd barevnými listy a draky a draci se všude vyráběli také z papíru a provázků, látek a drátků. Ve družině č. 3 vzniklo také velké zátiší se stromem a barevným listím. A četly se pohádky, zpívala se česká hymna a na hřišti při krásném počasí letošního babího léta se hrál fotbálek, vybíjená a chodilo se po lese, „doma“ jsme si hráli, malovali, tancovali…..

Prostě – příjemně jsme se bavili a měli jsme se všichni moc hezky.

Už se těšíme, co nového nás v říjnu čeká … A nebude toho málo! Na fota z naší zářijové činnosti se můžete podívat ve vstupní hale šaten.

Za školní družinu

Mgr. Radka Zapletalová

P.S. Zkuste si doma udělat malé závody v nošení tácu plného nádobí nástrahami celého vašeho bytu (stejně, jak to denně dělají a dobře zvládají vaše děti). Uvidíte, že to vůbec není jednoduché!

P.P.S. Od října se otevírá ve školní družině nový kroužek Dovedné ruce. Povede ho paní vychovatelka Zapletalová v ŠD č. 5 a ti, kteří se do něj přihlásí, budou společně tvořit a vyrábět malé dárky nebo užitečné drobnosti, budou se učit pracovat s textilem, vlnou, papírem a dřevem. Naučí se šít, vyšívat, budou háčkovat a také si budou umět připravit třeba i chutnou svačinu do školy nebo jednoduchou večeři. Seznámí se také s některými starými řemesly či technikami (např. zdobení vajíček voskem, pletení pomlázky, tkaní, pletení z pedigu, drátkování….). Kroužek je zadarmo a zájemci se mohou hlásit v ŠD č. 5. Naše první schůzka je ve čtvrtek 11. 10. od 15.15 hod. do 16.45 hod. a pak každý čtvrtek v tuto dobu.

Těšíme se na vás.

Plán činnosti ŠD na měsíc říjen

Odpočinková činnost

Poslech pohádek a příběhů o přírodě a zvířátkách, individuální rozhovory s účastníky, práce s dětskými časopisy, společenské a námětové hry dle vlastního výběru, kvízy, soutěže

Rekreační činnost

Vycházky do volné přírody a okolí školy, pohybové hry s pravidly na školním hřišti

Zájmová činnost

Pracovně technická – výrobky z přírodnin, koláže, malované kameny, prostorové stavby z kostek a konstruktivních stavebnic, výroba dekorací z přírodnin

Estetická – kreslení a malování podzimu (příroda, les, zahrada, plody, stromy), zpíváme lidové písničky (Ach synku, synku)

Přírodovědná – pozorování změn v přírodě (stromy, ptáci, zvířata), sběr přírodnin. Sběr žaludů, kaštanů a bukvic pro lesní zvířata na zimu (spolupráce se školním parlamentem). Jak která zvířata přezimují, stěhovaví ptáci

Sportovní – závodivé hry na hřišti, hry s míči – házení, chytání. Vycházky do přírody, Sportovní stezka v Píseckých lesích (cvičení v přírodě)

Příprava na vyučování

Omalovánky, dokreslování počtu, „spojovačky“ (číselné dráhy), hry s písmenky, hádanky, kreslení, procvičování paměti (Pexeso, Brain box), poznáváme hrady a zámky ČR

Příležitostná činnost

Výstava výrobků z přírodnin – soutěž o nejzajímavější, nejveselejší, nejstrašidelnější…

„Koza domácí „– edukativní zážitkový program, environmentální výchova

Průřezové téma – „100 let republiky“ – hry, soutěže, kvízy, esteticko-výchovné a pracovně-technické aktivity s tématem stého výročí vzniku republiky