ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Školní družina má ještě 10 volných míst pro žáky 1. – 5. tříd. Informace na tel. č. 382 734 629, přihlášky u vedoucí vychovatelky.


Konzultační hodiny vedoucí vychovatelky ŠD – ÚT, 15.15 – 16.00 hod., tel. 382 734 629


Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

         prázdniny utekly jako voda a my věříme, že jste si vy i vaše děti pěkně odpočinuli a společně nabrali nových sil k opětovnému zvládání školních povinností. Opět jsou tady informace ze školní družiny, které na tomto místě najdete, tak jako v uplynulých letech, každý měsíc.

         Všechna naše oddělení jsou již připravena na uvítání malých prvňáčků, a protože v školní družina prošla v posledních dvou letech velkou proměnou, včetně výměny nábytku a podlahové krytiny, jistě se bude všem dětem v našem příjemném prostředí líbit.

         Pedagogický tým v tomto školním roce zůstává nezměněn. Konzultační hodiny vedoucí vychovatelky budou v tomto školním roce vždy v ÚT 15:15 – 16:00 hod. Můžete se na ni obrátit s čímkoliv, co se týká vašich dětí a školní družiny. Telefonní číslo, na kterém ji zastihnete v ŠD denně od 11:30 hod., je 382 734 629.

         Také provoz školní družiny a všechny okolnosti s ním spojené zůstávají v nezměněné podobě. ŠD je v provozu denně od 6:15 do 17:00 hod., pobyt venku je stanoven na dobu 13:30 – 14:30 hod. Své děti si budete ze ŠD opět vyzvedávat prostřednictvím videotelefonů. A to podle rozvrhu přesunů žáků, umístěného vedle zvonků na budově šatny, kterému věnujte mimořádnou pozornost. Pro dobrou orientaci v něm potřebujete znát pouze tři věci: do kterého oddělení ŠD dochází vaše dítě, který je den a kolik je hodin. V tabulce pak najdete přesné časy, ve kterých se právě vaše dítě přesunuje do oddělení č. 7 tzv. „koncová“ družina v koridoru školy.

         Na vaše děti čeká ve školní družině další veselý rok plný her, sportování, zábavy, poučení i práce. Budeme se hodně věnovat esteticko-výchovným činnostem. Kromě pravidelných činností podle našeho rozvrhu nás bude čekat také řada akcí příležitostných, např. Pyžamová party, Celodružinový karneval, čertovské soutěžení, oslava Dne čarodějnic i Dne dětí. A také další a úplně nové akce. Plánujeme opětovnou spolupráci s píseckou nemocnicí, knihovnou, Hasiči, Domovem mládeže a dalšími organizacemi ve městě. Chceme se opět zapojit do výtvarných a jiných soutěží. S termíny konání všech akcí budete včas seznámeni – na webových stránkách školy v sekci školní družina nebo prostřednictvím plakátku, vyvěšeného na dveřích šatny.

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,     

         přejeme vám všem úspěšný, pohodový a hlavně zdravý nový školní rok 2019/2020. Na všechny už se těšíme.

Vratislava Kudweisová, Lenka Michalová, Kateřina Pokorná, Iva Skálová, Radka Zapletalová, Nataša Altmanová, Hana Zástěrová a Miloslava Pohořská – vychovatelky školní družiny.

Za školní družinu

Mgr. Radka Zapletalová, vedoucí vychovatelka

 

——————————————————————————————————