Informace 2. MŠ

Mateřská škola se nachází v areálu Základní školy Edvarda Beneše, což je praktické pro rodiče mající současně děti v mateřské i základní škole. A pro prvňáčky je velkou výhodou, že zůstávají ve známém prostředí – pouze přestoupí do sousední budovy.

Poloha mateřské školy na úpatí Píseckých hor – navíc s velkou zahradou – umožňuje rozvíjení pohybových aktivit dětí na čerstvém vzduchu s možností turistických vycházek.

Dle přání rodičů mohou navštěvovat sourozenci i kamarádi společnou třídu, máme letité zkušenosti s dětmi se zdravotními specifiky (cukrovka, bezlepková dieta), je zajištěn pitný režim po celý den.

Školní i třídní vzdělávací program je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu, kde je učivo uspořádáno do jednotlivých bloků, témat, která vycházejí z ročních období, slavností, výročí a událostí během roku. Děti se tak v mateřské škole každý den něco nového naučí, poznají nebo zopakují.

Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči – sportovní a kulturní akce, výlety, exkurze, předplavecký výcvik, sezónní hry a činnosti spojené s oslavami svátků významných událostí a tradic.

Cílem naší školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a položit základy dalšího vzdělávání všem dětem.

Vedoucí mateřské školy: Lenka Hůnová

Provozní doba mateřské školy
Pondělí – pátek 6:30 – 16:30 hod.